IT som konkurrensmedel i stålindustrin

Den 18 november är det dags för IT-forum på Sandbacka Park i Sandviken. Syftet med seminariedagen är att lyfta fram ny teknik & goda exempel genom utvecklande möten.

Några rubriker ur programmet: (se hela programmet)

Svensk stålindustri- mindre än en procent av världens stålindustri, men ändå världsledande! Göran Carlsson, VD Swerea MEFOS

Starkare band mellan Bergslagens processindustri och dess underleverantörer med hjälp av IT Peter Fredholm, konsult och lärare

Effektivisering av informationshantering- allt från affärssystem till bärbara handdatorer Här får du ta del av goda exempel från företagare i regionen och du har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra.

IT inom stålindustrin idag och imorgon, några idéer med utgångspunkt från Sandvik Göran Kördel, VD Sandvik IT Services

IT inom stålindustrin- ett samtal om framtidens möjligheter & utmaningar! Med utgångspunkt från inledningen av Göran Kördel, samtalar några av deltagarna i FindITs IT chefsgruppen om framtiden. Deltar gör utöver Göran Kördel VD SIT, även Erik Leppänen SSAB, Ulrika Backlund Outokumpu, Maarit Kaskela Ovako samt Johan Malmgren SMT.