GRAM ger kraftsamling inom gruvindustrin

Uppslutningen var mycket god när ProcessIT Innovations bjöd in till möte i början av juni för programsatsningen GRAM inom gruvnäringen. Samtal om bland annat trådlösa nätverk, effektivare krossning, simuleringar och mätning av såväl fukt som gasflöden väckte stort intresse bland deltagarna.

Mötet i Malmberget lockade ett fyrtiotal deltagare från gruvföretag som LKAB och Boliden tillsammans med forskare från universiteten i Luleå och Umeå samt olika IT-företag.

Samverkan in gruvindustrin

Det är ProcessIT Innovations som samordnar den nya kraftsamlingen kring optimation och effektivisering inom gruvnäringen. De deltagande aktörerna i GRAM består av en industritung referensgrupp som tillsammans med forskare samlas några gånger per år för att diskutera gemensamma projekt.

– Vi har höga ambitioner och vill ta ledningen inom Sverige och Europa för ett center kring automation inom processindustrin, berättade Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations i sin inledning.

Under det intensiva mötet tog man upp ett stort antal olika projekt och satsningar, både sådana som pågår och andra som kan vara aktuella i framtiden.

RFID-teknik och pellets

Björn Kvarnström, Luleå tekniska universitet, berättade om ett forskningsprojekt som med hjälp av RFID-teknik undersöker transport av pellets från Kiruna till Narvik.

Fjärrmanövrering av bandtraktor hos Ovako Bar visades av Ulf Andersson, Luleå tekniska universitet.Syftet är att förbättra den mycket tuffa arbetsmiljön för operatörerna som sköter utlastning av het slagg i Smedjebacken.

ProcessIT Innovations har sedan flera år ett samarbete med företag och forskning i Finland varifrån Harri Pikkarainen, Kemi-Tornio University, deltog med information om sensorteknik för automatisk styrning av skutknackare i Talvivara gruvan.

Trådlösa nätverk

Om hur projektet Digital Djurpark använder ett trådlöst multimediasensornätverk i Lycksele djurpark berättade Johannes Karlsson, Umeå universitet. Det var ett pass som ledde till flera samtal om hur trådlösa nätverk kan utformas. Också Krister Landernäs, ABB Corporate Research, bidrog med en presentation av olika standarder inom trådlös teknik.

Matthew Thurley, Luleå tekniska universitet, presenterade ett projekt om automatisk kontroll av krossning och Stefan Rönnback, Optimation AB, berättade om hur modellering och simulering används för utveckling av reglerstrategier för krossektionerna. I samband med detta berättade Andreas Johansson, Luleå tekniska universitet, om modeller för att styra kvaliteten på utflödet från krossen.

Mätnnig av flöden

Forskning kring fuktmätning i slig presenterades av Torbjörn Löfqvist, Luleå tekniska universitet, och Jan van Deventer, Luleå tekniska universitet, berättade om massflödesmätning. Carl Carlander, D-Flow, informerade om gasflödesmätning under extrema förhållanden.

Martin Servin, Umeå universitet, visade resultat från ett forskningsprojekt om modeller för att analysera och förbättra maskinell hantering av granulära material som mineralpellets och grus.

Dagen avslutades med att Mats Nygren, Softcenter AB, visade 3D mätning av transportband baserad på Time-of-Flight-kameror.

Deltagarna under mötet i Malmberget verkade mycket nöjda med dagen och man kom överns om att nytt möte för samverkan hålls under hösten 2010.