Christer Wallberg, vd för Tacton, berättade på Vändpunkt 2010 om möjligheterna på den internationella marknaden. På bilden tillsammans med Robin Norrman (till höger), projektsamordnare inom ProcessIT Innovations, som vill hjälpa IT-företag i norra Sverige ut på en global marknad.

Passion för att vara bäst i världen

Det krävs passion och en vilja att bli bäst i världen för att lyckas på en internationell marknad. Man måste samarbete med starka varumärken och till hundra procent måna sig om sina kunder, menar Christer Wallberg, vd för framgångsrika företaget Tacton.

Just ordet passion är viktigt för Christer Wallberg. Det går inte att vara lite lagom och tro att man ska lyckas på en större global marknad. Han vet av egen erfarenhet för han har varit med om att föra ut Tacton till de stora spelplanerna där konkurrensen är knivskarp och där man måste ha en medveten strategi och en vilja att bli bäst i världen inom sin bransch för att lyckas.

Tacton är ett mjukvarubolag som med sin produkt för säljkonfiguration hjälper stora industrier att få bättre säljsystem och förkorta sina säljcyklar för att snabbare komma till avslut hos kunderna. Framgångarna för Tacton har varit stora och man har idag flera globala företag på sin referenslista.

Lyfta blicken mot en internationell marknad

Christer Wallberg var i samband med konferensen Vändpunkt 2010 inbjuden av ProcessIT Innovations för att berätta om Tactons framgångar på den internationella marknaden. ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum som bygger nätverk mellan basindustrier, IT-företag och forskare i norra Sverige. Med partners som bland annat LKAB, Boliden, ABB, SCA, SSAB, vilka alla är stora globala företag, vill ProcessIT Innovations inspirera mindre IT-företag i regionen att med sina produkter och tjänster våga ta klivet ut på en internationell marknad.

Det handlar om att lyfta blicken och se att det finns en marknad också utanför Sveriges gränser. Här är Tactons erfarenheter viktiga och det märks att konferensdeltagarna är mycket intresserade av att höra vad Christer Wallberg har att säga.

Från Umeå ut på världsmarknad

Christer Wallberg har själv gjort en resa från ungdomstiden i Umeå ut på en global arena. När han fyllde 20 flyttade han från Umeå för att studera på KTH och idag finns han på Tactons huvudkontor i Stockholm varifrån man sköter en omfattande internationell försäljning.

Genom att skapa samarbete med stora kunder som Tetra Pak, IBM, Ge Healthcare och ABB har man lyckats nå långt utanför Sveriges  gränser. Det hade man inte kunnat av egen kraft, menar Christer Wallberg, och han understryker vikten av att man tar hjälp av andras starka varumärken för att nå nya kunder.

– Genom att samarbeta med starka varumärken finns det någon som sätter en stämpel på att man är okej och den man vänder sig till kan då känna trygghet, förklarar Christer Wallberg.

Strategi för internet

Tacton har också en mycket medveten strategi för att använda internet för att nå ut på en internationell marknad. Företagets sajt finns på flera olika språk som engelska, tyska och japanska och Christer Wallberg menar att den måste vara glasklar och tydligt visa för besökaren vad företaget kan hjälpa till med.

– Vi använder internet till hundra procent. Alla som har bestämt sig för att köpa ett säljkonfigurationssystem får upp Tacton på Google, menar Christer Wallberg.

För att understryka sitt påstående visar han en sökning på Google utifrån orden sales configuration, som är Tactons kärnverksamhet. Det gäller att hamna högt upp på Googles första sida och förutom de vanliga sökningarna köper Tacton in sig i Googles sökträffar via tjänsten adwords som Google erbjuder. Men det går inte bara att köpa framgång, man måste också vara klar över vad man vill förmedla på webben.

– Man måste tänka sig in i kundens hjärna och ha tydlig relevent information kring vad man håller på med på hemsidan, säger Christer Wallberg.

Möta kunderna

Interaktiviteten med besökarna är mycket viktig och potentiella kunder måste kunna lämna kontaktuppgifter på ett enkelt sätt. Och när någon visat intresse för företaget måste ett svar komma omedelbart tillbaka.

– Vi ringer upp den som tagit kontakt med oss inom 24 timmar var i världen de än är, och många ringer vi inom en timme. 90 procent blir otroligt glada över att vi ringer och erbjuder dem mer information.

Vinner på att vara mångkulturell

För att vara i topp på en internationell marknad är det också viktigt att företaget har kunskap om olika kulturer och att man behärskar flera olika språk, understryker Christer Wallberg. Bland Tactons 56 anställda finns elva nationaliteter och man talar tillsammans 15 olika språk.

– Kan vi rekrytera någon med utländsk bakgrund så gör vi det. Då får vi in fler språk och ytterligare en kultur i företaget, förklarar Christer Wallberg.

När man jobbar internationellt och med människor från många olika sammanhang är det mycket viktigt att dokumentera alla kontakter. Det finns en fara i att man blir för informell i telefonsamtal, att man fattar beslut som man hoppas ska fungera utan att ha bekräftelser på dem.

– Vi har som krav att allt man kommer överens om via telefon måste sammanfattas i ett mail direkt efteråt så man kan rätta till missförstånd, säger Christer Wallberg.

Tydliga uppföljningar gör att kunden kan känna sig mer säker och blir det avvikelser måste dessa kommuniceras innan förseningen uppstår. Och även om man inte har ett färdigt svar ska man ändå ge svaret att man återkommer.   – Man får aldrig bli ett svart hål när man jobbar internationellt, slår Christer Wallberg fast.