Samarbete kring utmaningar för massa- och pappersindustrin

Samarbetet inom branschprogrammet SCOPE blir allt starkare. Det visade sig tydligt när representanter från massa- och pappersfabriker, forskare och IT-företag möttes på historisk mark på Norrbyskär för att samtala om framtida gemensamma projekt.

Deltagarna på konferensen kom bland annat från bruken Billerud, Mondi Packaging Dynäs, M-real och SCA Packaging i Obbola.

Dessutom medverkade företagare, forskare från universiteten i Umeå och Luleå samt programledare från ProcessIT Innovations. (Se program för SCOPE-mötet.)

SCOPE är ett branschprogram inom ProcessIT Innovations som riktar sig mot massa- och pappersindustrin. Liksom många andra industrigrenar står massa- och pappersindustrin inför stora utmaningar med global konkurrens och behov av att finna digital lösningar på flera delar av processerna. För att klara utmaningarna har industrin sedan några år inom ProcessIT Innovations upparbetat ett fruktbart samarbete med forskare och IT-företag för att utveckla nya produkter och tjänster som kan göra produktionen mer effektiv.

När deltagare inom SCOPE möttes på Norrbyskär i slutet av maj märktes att samarbetet ger många nya idéer och perspektiv.

Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer, berättade om arbetet med ett analysinstrument baserat på NIR-spektroskopi för att kunna göra mätningar direkt i en online-process och hur en produkt för mätning av fukt i flis håller på att tas fram.

Johan Carlsson, Luleå tekniska universitet, berättade om ett projekt kring massaindex för koppling mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper.

Jan Niemi, Damill AB, berättade om online-mätning av pappersstyrka och David Olevik, också Damill AB, informerade om hur man med kamerateknik kan förebygga produktionsstopp på grund av att stockar fastnar och förorskar stopp på transportremmar.

Ru Zarin, Interactive Institute, informerade om den interaktiva skärm som tas fram i samarbete med SCA i Obbola för att visa olika måltal för fabrikens processer.

Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, berättade om Mesta-projektet som syftar till att ta fram metoder för att analysera och visualisera processer i en anläggningen.

Harry Forsgren, Eurocon Optimation, berättade bland annat om behovsanalys över bättre IT-stöd för underhåll medan Sture Noreus, MoRe Research, informerade om det arbete som bedrivs av MoRe kring hemicellulosa.   Torbjörn Löfqvist, Luleå tekniska universitet, berättade om nya spår inom optoakustisk  fiberanalys och hur man med en kombination av spritt ljus och ultraljud kan bestämma fibrernas elastiska egenskaper i pappersmassa.

Presentationer från SCOPE-mötet, 26 – 27 maj 2010

Optoakustisk fiberanalys (Torbjörn Löfqvist, LTU)

Att mäta styrkan i papper on-line (Jan Niemi, Damill))

Detektering av stopp i vedflöde före huggen vid flistillverkning (David Olevik, Damill)

eMaintenance Behovsinventering (Harry Forsgren, Eurocon Optimation)

Fukthaltsmätning online i flis och biobränsle (Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer)

Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri (Harry Forsgren, Eurocon Optimation)

Massaindex (Johan Carlsson, LTU)

Att mäta styrkan i papper on-line. En nulägesrapport (Jan Niemi, Damill AB)

SCOPE – Samverkan för att uppnå cellulosaindustrins fulla potential (projektplan 100614)