Nordic Bulk Conveying om utveckling av bandtransportörer

Konferensen Nordic Bulk Conveying samlar anläggningsägare, leverantörer och teknisk sakkunniga i ett öppet forum för att diskutera vilka förväntningar och förbättringar man ställer och kan ställa på bandtransportsystem.

– Tanken är att sätta fokus på på bandtransportören som maskin. Vi upplever att de finns mycket att utveckla på det här området. Mycket har sett likadant ut sedan femtiotalet, säger Alf Lundmalm, arrangör från Boliden.

Därför vill man nu genom konferensen den 27 – 28 oktober skapa ett utbyte mellan användare och tillverkare för att de ska få tillfälle att delge varandra sina erfarenheter kring bland annat servicefrågor, miljö och energiområdet.

– Tittar vi på bandtransporterna så kan vi också få ett erfarenhetsutbyte kring andra områden som omlastning och miljöproblem, fortsätter Alf Lundmalm, som hoppas att konferensen ska leda till nytänkande och leda till att bandtransportören som maskin kan utvecklas.

Fokus under konferensen ligger även på framtida krav såsom säkerhet, ingrepsskydd och energibesparingar.

Arrangemanget är en del av Interregprojektet Nordic Business Link, vars mål är att öka affärerna mellan norra delarna av Norge, Sverige och Finland och en av medarrangörerna är ProcessIT Innovations.

Anmälan sker via Norrbottens handelskammare.

Se inbjudan till Nordic Bulk Conveying.