En av de drivande bakom ProcessIT Europe är Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet och styrelseledamot i ProcessIT Innovations.

ProcessIT Europe nytt europeiskt center för forskning och innovation

Planerna på ett ProcessIT Europe har kommit långt. Målet är att ett nytt europeiskt gemensamt kompetenscentrum för automationsfrågor inom processindustrin ska finnas färdigt hösten 2010.

– Vi tror att ProcessIT Europe kommer att locka forskare av världsklass som kan vara med och stärka Europas ställning som världsledande forskningsregion, säger Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet och ledamot av styrelsen inom ProcessIT Innovations, inför bildandet av det nya centret för forskning och innovation (Artemis Magazine, nr 6/201).

ProcessIT Europe kommer att bildas som ett Centre of Innovation Excellence inom EU-initiativet ARTEMIS och kommer att föra samman leverantörer, processindustrier, forskare och den offentliga sektorn. På så sätt kan processindustrins behov av ny teknik tas till vara bättre av forskare och leverantörer vilket i slutändan leder till att nya produkter och tjänster skapas.

En stark drivkraft till bildandet av det nya europeiska centret kommer från ProcessIT Innovations, som under många år samlat forskning och innovation kring automationsfrågor för processindustrin i norra Sverige och Finland.

– Vi har en lång tradition av forskning relaterad till processindustrin och det har lett fram till att ProcessIT Innovations forskningscentrum nu är knutna till Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, säger Jerker Delsing i Artemis Magazine.

– En viktig bas för vår ledande forskning ligger i samarbetet med några av Sveriges och Finlands viktigaste processindustrier som LKAB, Boliden, SCA, Stora Enso och Outokumpu Stainless, vilka alla ligger här i regionen, förklarar Jerker Delsing.

Att finnas med i bildandet av det nya ProcessIT Europe innebär för ProcessIt Innovations att man tar ytterligare ett steg från att vara en regional aktör till att bli en europeisk aktör.

Läs mer om ProcessIT Europe i Artemis Magazine, nr 6/2010.