Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2015
 

ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Vinnväxt

Vinnväxt
Vinnväxt. A programme renewing and moving Sweden ahead. Read more information about the programme.


 
David Rönnberg sjödin

Workshop om SME-företags affärsmodeller

2016-12-02 Med allt mer avancerade tjänster och produkter måste SME-företag se över sina affärsplaner. En workshop hålls om detta vid Luleå tekniska universitet.

 
PiiA

PiiA Summit - en arena om digitalisering och industri

2016-11-05  Den 10 november träffas 130 personer från akademi, SME-bolag och industri på expectrum i Västerås för att delta på PiiA Summit. Konferensen är en mötesplats för svensk processindustri och dess leverantörer inom industriell IT och automation. Fokus är på innovationer, forskningsprojekt och framtidens kompetens inom Sveriges processindustri.

Inlandets teknikpark

Inlandets teknikpark har invigts

2016-10-10  Inlandets Teknikpark invigdes officiellt i samband med Inlandets Industrikonferens på Vilhelmina Folkets Hus.

Internet of Things

Teknik, säkerhet och stora datamängder vid Internet of Things

2016-09-30  ProcessIT Innovations har nyligen arrangerat ett Internet of Things-seminarium riktat till basindustrin.

Vinnväxt karta

Vinnväxt-programmen ger Sverige nystart

2016-09-26  ProcessIT Innovations är ett Vinnväxt-initiativ, finansierat genom Vinnova. Nu finns ny broschyr att läsa om Vinnväxt-programmet.

Vattenrening

Löser behov av rening med vattenfilter

2016-09-15  Företaget C C Watertech Filter AB avser att starta produktion av vattenfilter i Åsele. Över 40 000 filter har redan beställts.

Erik Mattsson

Rapport om industrier och uppkopplade system

2016-09-19  ProcessIT Innovations publicerar tillsammans med Ductus PreEye en rapport över hur sex processindustrier i norra Sverige ser på uppkopplade system och analys av stora datamängder. Nu finns rapporten att läsa.

Inlandets teknikpark

Nu invigs Inlandets Teknikpark

2016-09-16  Inlandets Teknikpark invigs i Vilhelmina den 7 oktober för att ge företag i inlandet större möjligheter att ta del av industrins utveckling.

ltu_processit.jpg

Nya affärsmodeller för mindre företag

2016-09-06  ProcessIT Innovations deltar i ett projekt för att hjälpa små och mellanstora företag i processindustrin i norra Sverige, Finland och Norge att, baserat på behoven, sälja fler tjänster, forma samarbeten med varandra och ta sikte på en internationell marknad.

Jerker Delsing

Ny konferens för Arrowhead

2016-09-02  Arrowhead och Luleå tekniska universitet arrangerar en workshop på Artemis Technology Conference 2016.

ABB robot

Robotar och uppkopplade fordon

2016-07-25  Uppkopplade gruvfordon och robotar skapar nya möjligheter för gruvindustrin att bli mer effektiv och spara energi.

Adopticum

Världsunikt mätsystem utvecklas i Skellefteå

2016-07-05  Ett optiskt mätsystem som saknar motstycke i världen och kan effektivisera produktionen hos olika processindustrier kommer att utvecklas i norra Sverige.

Urban Lundmark Bengt Gunnarsson

Data Ductus förstärker inom optisk mätteknik

2016-07-05  Datakonsultföretaget Data Ductus förvärvar produkt- och konsultbolaget PreEye som har tung kompetens inom området optisk mätning och avancerad bildanalys.

Katrin Jonsson

Molnet kan ge kunder över hela världen

2016-06-13  När processindustrin blir digital växer behovet av IT-applikationer. En molnbaserad plattform kan ge nya möjligheter för leverantörer att bidra med teknik.

Dan Harnesk och Christer Åhlund

Forskare och företag förhindrar cyberhot

2016-05-31  Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp mot internet vilket bidrar till att samhället blir mer sårbart för cyberattacker. En ny centrumbildning vid Luleå tekniska universitet ska intensifiera forskningen kring hur cyberhot kan motverkas och hur samhällskritiska funktioner kan säkerställas.

Elsys

Sveriges första stadstäckande Internet of Things-nät

2016-05-19  Teknikutvecklingsföretaget Elsys menar att de byggt Sveriges första stadstäckande Internet of Things-nät i Umeå. Nätet för uppkopplade sensorer och enheter täcker större delen av centrala Umeå, enligt företaget.

 
 
 

Läs mer om SCOPE (pdf)

SCOPE