Vändpunkt 2010 med ProcessIT-seminarium

Under konferensen Vändpunkt 2010, 16 – 18 mars i Kiruna, kommer ProcessIT tillsammans med ESiS och Internet Bay den 17 mars att anordna seminariet ”Industriell samverkan med regionens innovationssystem”.

”Vändpunkt 2010” anordnas av IUC Norrbotten i samverkan med ett antal aktörer i Norrbotten och Västerbotten. Konferensen äger rum i Kiruna 16 – 18 mars.

Som en del av konferensen arrangerar ProcessIt, ESiS och InternetBay ett seminarium den 17 mars med titeln ”Industriell samverkan med regionens innovationssystem”. Anmälan sker via Vändpunt 2010.

Under seminariet talar Christer Wallberg, vd för Tacton, om ”En framgångsrik resa” utifrån erfarenheter kring internationell export för småföretag.

Starka utvecklingsprogram

I Norrbotten och Västerbotten har industrin, universiteten och samhället tillsammans skapat ett starkt utvecklingsprogram för att vidareutveckla industrin i regionen inom områdena elektronik- IT- och processindustri.

Satsningarna genomförs inom:• ProcessIT Innovations – ett innovationssystem med fokus på att utveckla process- och verkstadsindustrierna i Norrbotten och Västerbotten.• ESIS (Elektronik system – ett regionalt Innovationssystem inom Elektronik och Inbyggda system) med fokus på att utveckla elektronik och produkt ägande företag i Norrbotten och Västerbotten.• Internet Bay – ett samverkansplattform som fokuserar på att stärka företagen affärer och försäljning både regionalt och internationellt genom olika satsningar.

Seminariet vänder sig till företag i Norrbotten och Västerbotten som tillsammans med regionens Innovationssystemen arbetar för att öka tillväxten i regionen och där gemensamma satsningar planeras inom aktuella temaområden

PROGRAM för ”Industriell samverkan med regionens innovationssystem”. (I samband med Vändpunkt 2010)

Tisdag 16 mars, 15.00: Studiebesök LKAB, ICEHOTEL och IRF-inst för rymdfysik

Tisdag 16 mars, 18.00: MiddagProcessIT inbjuder till välkomstmiddag för alla konferensdeltagare på Vändåunkt 2010 som anländer dagen före konferensen. Möjligheter till informella kontakter och trevlig samvaro. Välkommen!

Onsdag 16 mars: Temadag

”Industriell samverkan med regionens innovationssystem”

ProcessIT, ESiS och Internet Bay arrangerar denna del av Vändpunkt 2010. Se program

Torsdag 18 mars: Vändpunkt 2010 fortsätter

Vändpunkt 2010 fortsätter med presentationer och föredrag, se program