Sveriges första stadstäckande Internet of Things-nät

Teknikutvecklingsföretaget Elsys menar att de byggt Sveriges första stadstäckande Internet of Things-nät i Umeå. Nätet för uppkopplade sensorer och enheter täcker större delen av centrala Umeå, enligt företaget.

Tekniken möjliggör kommunikation med trådlösa sensorer för till exempel mätning av temperatur, luftfuktighet, koldioxidmättnad och positionering.

– Systemet krypterar sensordatat redan i sensorn och sedan avkrypteras det hos slutanvändare vilket medför att flera applikationer och användare kan dela på samma infrastruktur utan risk för ”läckage” av information, berättar Johannes Karlsson, tekniskt ansvarig på Elsys, i ett pressmeddelande.

Forskarna och utvecklarna bakom Elsys har genom åren samarbetat med ProcessIT Innovations.

Smarta parkeringar och friskare hus

Smartare byggnader är ett exempel på användningsområden för nätverket. Klimatmätning inomhus med sensorer som mäter koldioxidhalt i luften, rörelse, ljus eller luftfuktighet. Data som kan användas för energioptimering av en fastighet. En annan applikation kan vara miljöövervakning vad gäller luftkvalitet i stadsmiljöer.

– Eller varför inte använda det för att effektivisera parkeringssystemet inom en stadskärna. Ett system som registrerar närmaste lediga parkeringsplats och sedan guidar föraren dit vore en enkel match att implementera, föreslår Johannes Karlsson i pressmeddelandet.

Effektivt och energisnålt

Räckvidden på sensorerna beror både på sensortyp på omgivning men under goda förhållanden har avstånd på över 10 kilometer uppmätts. I stadsmiljö är räckvidden mellan två och fem kilometer beroende på om sensorn är monterad inne eller ute.

– Batterilivslängden beror på hur ofta sensorn mäter men vanligtvis klarar sig en sensor i cirka 10 år om den mäter några gånger i timmen, berättar Johannes Karlsson.

Krypterad och säker dataöverföring

Nätverket bygger enligt Elsys på LoRaWAN som är en öppen global standard för uppkopplade enheter. När det gäller säkerhet använder LoRaWAN två krypteringsnycklar: en för nätverksoperatören och en för slutanvändardata. Det innebär att data från sensor till slutanvändare är krypterad hela vägen i nätet. Inte ens operatören kan se kundens data.

Tillgängliga sensorer

Det finns en uppsjö tillverkare av LoRaWAN-sensorer och lika många sensortyper. Elsys berättar i pressmeddelandet att de själva har utvecklat tre olika typer av sensorer. En rumssensor för smarta byggnader som mäter temperatur, luftfuktighet, ljus, rörelse och koldioxidhalt, en mindre sensor för, i första hand, temperaturövervakning men som även mäter fuktighet, ljus och acceleration samt en industrisensor för anslutning till befintliga givare, exempelvis externa temperaturgivare, pulsräknare, energimätare eller analoga signaler.