Smart Industri i Luleå

Välkommen till Smart Industri i Luleå kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag.

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den innebär snabb förändring och öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller.

Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och en rad regionala aktörer.

Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

– Finns rätt kompetens? – Effektiv omvärldsbevakning? – Beredskap att samarbeta med andra? – Ledarskapet som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

– Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen. – Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då. – Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit, hur ditt företag kan dra nytta av initiativen. Du kan också föreslå vad du tycker borde göras för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.

Medverkar gör företag med spännande digitaliseringsresor, företrädare för regeringen och myndigheter som arbetar med digialiseringsfrågor och regionala aktörer som är engagerade i SME-företags digitalisering.

Boka dagen och anmäl dig redan nu. Mer informatiom om medverkande kommer inom kort.

Läs mer om Smart industri på www.smartindustri.nu. Där kan du också läsa om tävlingen där vi uppmärksammar företag som tagit stora kliv på sin digitaliseringsresa.