George Nikolakopoulos, biträdande professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet. Fotograf: LTU/Linda Alfredsson

Robotar ger säkrare flyg

Robotar som gör inspektioner av flygplan för att identifiera skador kan bli verklighet i framtiden, enligt forskare vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet är en av fem partners i projektet CompInnova, ett Horizon 2020-projekt inom den prestigefyllda utlysningen Future and Emerging Technologies (FET). Målet med projektet är att utveckla en innovativ inspektionsmetod av komposit- och metallkarosser på flygplan, meddelar Luleå tekniska universitet.

– Idag baseras inspektionerna på mänsklig erfarenhet och känsla. Mätningar görs där någon antar att det är mest sannolikt att hitta ett fel, säger forskaren George Nikolakopoulos till LTU:s webb.

– En robot å andra sidan skulle kunna inspektera hela flygplanet och därmed förbättra kvaliteten på underhållsrutinerna.

Klättrande robot

Uppgiften för forskarna i reglerteknik är att utforma och utveckla elektronik, programvara och mekaniska enheter hos en robot som ska bära en integrerad mätenhet. Roboten ska vara en autonom så kallad vortexrobot, det vill säga den ska förflytta sig med hjälp av luft och kunna klättra vertikalt och följa flygplanets struktur.

CompInnova kommer att pågå i tre och ett halvt år och övriga partners är Cranfield University, England, University of Patras, Grekland, University of Ioannina, Grekland, Exis Innovation LTD, England.

ProcessIT Innovations har bidragit till projektet.