Rapport om svensk massa- och pappersindustri i globalt perspektiv

En ny Vinnovarapport om den svenska massa- och pappersindustrin presenteras i september. Bakom rapporten ligger Anders Jonsson och Robert Sörensson från ProcessIT Innovations och Umeå universitet.

Sverige är, trots en förhållandevis liten andel av världens skogstillgångar, en skogsindustriell stormakt. Vi är världens tredje största exportör av skogsindustriprodukter efter Kanada och USA och ligger på fjärde plats när det gäller export av massa och papper.

Samtidigt utmanas massa- och pappersindustrin av en låg lönsamhet och strukturförändringar på grund av den digitala revolutionen. Det väcker frågan om hur näringen kan utvecklas och växa i Sverige med nya framgångsrika produkter. Vid ett seminarium den 3 september presenteras och diskuteras en färsk rapport, Utvecklingen av den svenska massa- och pappersindustrin 2007-2012 i ett globalt perspektiv, som belyser utvecklingstrenderna.

Vid seminariet kommer rapportförfattarna Anders Jonsson och Robert Sörensson, Umeå universitet och ProcessIT Innovations, att presentera resultaten och slutsatserna från studien. Jan Lagerström, Skogsindustrierna, kommenterar resultaten.

Anna Sandström, VINNOVA, inleder mötet med att berätta om analysserien och Ulf Holmgren kommer att beskriva VINNOVAs program och utlysningar som möter behov inom området.

Näringslivsanalyser från VINNOVA

Rapporten om massa- och pappersindustrin ingår i en serie näringslivsanalyser som VINNOVA tagit fram i nära samarbete med representanter från näringslivet och andra intressenter. Materialet används för strategiprocesser och operativ verksamhet av olika aktörer i innovationssystemet och har ett särskilt fokus på att stödja regionala aktörer i att utveckla regionala innovationsstrategier. Analyserna belyser industristrukturen i olika näringsgrenar med betoning på sysselsättning, export, utländskt ägande, resultat, miljöaspekter och FoU-verksamhet.

Seminariet kommer att kunna följas via webben