ProcessIT i möte med andra VINNVÄXT-initiativ

ProcessIt Innovations var nyligen värd för ett möte med andra VINNVÄXT-initiativ för att utbyta erfarenheter av satsningarna som en del av det svenska innovationslandskapet.

ProcessIT har nu varit igång i lite mer än 10 år som en VINNVÄXT-vinnare utsedd av VINNOVA. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att VINNVÄXT-satsningarna ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

Regelbundet brukar representanter från de olika initiativen över hela Sverige mötas för att diskutera satsningarna och i vilken riktning verksamheten har utvecklats.

Nyligen möttes ett trettiotal representanter i Umeå för att byta erfarenheter tillsammans med deltagare från VINNOVA.

I samband med konferensen deltog även företagen FältCom och Oryx Simulations samt forskningscentrat UMIT Research Lab för att berätta om sina verksamheter samt samarbete med ProcessIT Innovations.

Här nedan är några bilder från konferensen.