Anders Strömgren, VD för Cranab

ProcessIT hjälper företag att digitalisera

Företag i Västerbotten och Norrbotten erbjuds en nulägesanalys som ska hjälpa dem att digitalisera deras industrianläggningar.

Projektet uppkom då det fanns behov av digitalisering inom verkstadsindustri i Västerbotten. ProcessIT innovations, med kompetens från institutionen för Informatik och institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet, gör en neutral nulägesanalys av företagen som är med i projektet.

Nulägesanalysen ska fungera som en behovsbeskrivning. Behovsbeskrivningen använder företagen i sin tur som stöd vid ombyggnation och i samband med strategiska beslut. Projektet ska hjälpa företagen att digitalisera och effektivisera anläggningar, vilket kan leda till ökad produktionskapacitet och höjd kvalitetsnivå. Cranab är ett av företagen som tar hjälp av ProcessIT.

– Samarbetet mellan Cranab och ProcessIT är viktigt för oss. Vi har fått stor hjälp av ProcessIT speciellt då vi har tittat på en större investering. De har hjälpt oss att ta fram viktigt underlag för stora beslut, säger Anders Strömgren, VD för Cranab.

Projektet startade hösten 2016 och har idag 14 medverkande företag. Vid projektets slut, hösten 2019, är förhoppningen att ha genomfört projektet med ett 30-tal företag i Västerbotten och Norrbotten.