Processit.EU publicerar roadmap

ProcessIT.EU publicerar en ny roadmap. Målet är att europeisk processindustri ska vara konkurrenskraftig, lönsam och hållbar.

Den nya versionen av ProcessIT.EU-roadmap ger input till den strategiska planeringen av processindustriell IT- och automation för process- och tillverkningsindustrin. Den omfattar 10 FoU-områden, 9 viktiga förändringspunkter och även relevanta och framväxande affärsmodeller av intresse. Roadmappen är relevant för alla med strategiska, taktiska eller operativa ansvarsområden och behöver ingå i förnyelsen av europeisk processindustri.

ProcessIT.EU är ett excellent center med fokus på automationslösningar inom främst processindustrin. ProcessIT.EU är en satsning som ProcessIT Innovations varit med och grundat. Under 2013 hyllades ProcessIT.EU av EU:s gemensamma teknikinitiativ ARTEMIS med den särskilda kvalitetsstämpeln Centres of Innovation Excellence, CoIE.

Den roadmap som nu publicerats berättar mer om arbetet med ProcessIT.EU och dess inriktning.

.