Bland föreläsarna under ProcessIT-dagen fanns Mikael Rudin, ABB, Lars Almkvist, Valmet, och Sara Zetterberg, SSG.

ProcessIT-dag med fokus på förändring

Fokus för 2016 års ProcessIT-dagen var den nödvändiga digitala transformation som industrin idag står inför. Ett 70-tal deltagare samtalade under dagen om utmaningar och möjligheter.

– Vi måste jobba smartare. Det är ett massivt konkurrenstryck på oss alla och då menar jag inte bara det egna företaget utan hela värdekedjorna och hela branscher är utsatta för detta tryck, säger Per Levén, CSO för ProcessIT Innovations när han inleder den årliga ProcessIT-dagen som samlat ett 70-tal deltagare till Pite Havsbad.

– Det handlar om att utveckla både teknik och affärsmodeller. Det är inte helt lätt att göra allt samtidigt, men viktigt att vi klarar av det, instämmer John Lindström CEO för ProcessIT Innovations.

För ProcessIT Innovations är det en självklarhet att vilja ta del i denna utveckling. Det handlar om vara tidigt med i utvecklingen, att våga leda den även om det kan innebära tuffa och dyra beslut. ProcessIT-dagen är en del av detta arbete då industrin, teknikleverantörer och forskare samlas för att få insikt i trender och hur förnyelse kan ske. Dagen ger en möjlighet att knyta kontakter för att tillsammans komma högre upp i en förändringsförmåga.

Under dagen informerade Anders OE Johansson om de utlysningar som strategiska satsningen Processindustriell IT och Automation, PiiA, utlyser två gånger per år.

– PiiA ska investera en kvarts miljard fram till 2017 i processindustriell it och automation. 85 procent av de medel vi har hamnar i utlysningarna, berättar Anders OE Johansson och pekar på den pågående utlysningen som stänger 5 april.

Därefter presenterade John Sandberg, Ericsson, pilotprojektet Industrial Mobile communication in Mines (PIMM) och Krister Landernäs, ABB, det strategiska projektet Internet of Things, Service and People. Ett projekt som ska lägga grund för nästa generations industriella intelligenta produkter, system och tjänster baserade på sakernas internet, moln och 5G teknik.

Lars Ledung, ABB, och Lars Almkvist, Valmet gav ett praktiskt exempel på hur simulering kan användas för att korta uppstartstiden i stora projekt, bland annat inför installationen av ett nytt kokeri hos SCA Obbola.

På eftermiddagen delade deltagarna upp sig i tre block, Design och Konstruktion, Produktion samt Underhåll. Inom varje spår presenterade ett antal aktiviteter som bidrar till den digitala transformationen.

Se nedan presentationer från dagen.

Katrin Jonsson, Umeå universitet, och Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet, deltog under ProcessIT-dagen.

Katrin Jonsson, Umeå universitet, och Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet, deltog under ProcessIT-dagen.

Tomas Eriksson, Optimation, John Sandberg, Ericsson, och Lars Ledung, ABB.

Tomas Eriksson, Optimation, John Sandberg, Ericsson, och Lars Ledung, ABB.

Många samtal under dagen för att knyta kontakter.

Många samtal under dagen för att knyta kontakter.