Per Levén

Nytt projekt för att stärka kompetens

Ett forskningsbidrag för att stärka kompetensutveckling inom industrier har anslagits av Vinnova med Per Levén, CSO för ProcessIT, som projektledare.

Anslaget från Vinnova gäller ett projekt som fått 999 106 kronor för att stärka industriers konkurrenskraft genom ny teknik för kompetensutveckling av medarbetare. De träningssimulatorer som Oryx Simulations tagit fram har en central roll i projektet.

Projektet har titeln ”IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling” och leds av Per Levén vid Informatik, Umeå universitet. Förutom Oryx Simulations är Svenska försäkringsfabriken och SICS Swedish ICT projektparter.

Ur projektansökan: ”För svensk processindustri är ett ständigt effektiviserande och verksamhetsutvecklande en nödvändighet bibehållen konkurrenskraft. Det gäller att de kan ta till sig och få ut maximal nytta av de lösningar som de har eller tar in i sina verksamheter, vilket bl.a. sätter stort tryck på deras förmåga till kompetens- och verksamhetsutveckling.

På liknande sätt gäller för dess IT- och automationsorienterade leverantörsföretag att kunna förstå och ständigt utveckla sina produkter så att de så väl som möjligt kan bidra till processindustriernas nyttiggörande.

För att möta ovanstående utmaningar hos processindustrin och relevanta leverantörer syftar denna förstudie till att utveckla ett nytt kraftfullt koncept, baserat på ett integrerande av ledande kunskap och angreppssätt vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling. Detta ska stötta processindustrierna i deras ständiga nyttiggörande och effektiviserande för konkurrenskraft, och samtidigt stötta leverantörsföretagen i deras ständiga produkt- och tjänsteutvecklande.”