Forskningsämnet reglerteknik utökar sitt fältrobotiklabb med en ny anläggning för rörelseanalys. Thaker Nayl, bakre raden från vänster, Rickard Nyberg, Anas Alhashimi, Emil Fresk, Dariusz Kominiak och Fredrik Broström. Nedre raden från vänster: Lasse Roren, ProPhysics, Schweiz, Ulf Andersson, Thomas Gustafsson och George Nikolakopoulos. Fotograf: Linda Alfredsson

Kameror med infraröd teknik ett lyft för fältrobotiklabb

20 kameror med infraröd teknik ger nya möjligheter fältrobotiklabbet vid LTU. Professor Thomas Gustafsson, som också är medlem av ProcessIT Innovations ledningsgrupp, leder arbetet vid labbet, som också stöttats av ProcessIT.

20 kameror med infraröd teknik bidrar till en unik testplats som blir en av de största i Europa.

– Det här öppnar ett helt nytt fält för forskningsfrågor, säger Thomas Gustafsson, professor och ämnesföreträdare i reglerteknik, i ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.

Att infraröd teknik används för att analysera rörelser är i sig inget nytt. Det som skiljer reglertekniks system från andra är storleken. 20 kameror innebär unika möjligheter för rörelseanalys och blir ett värdefullt tillskott till forskningsämnets fältrobotiklabb.

– Det här är fantastiskt viktigt för vårt fältrobotiklabb, säger Thomas Gustafsson.

– Det är en unik uppsättning kameror sett till antalet. Därför får vi stor volym på testplatsen och kan dessutom få enormt bra precision.

Testplats för stora fordon

De 20 kamerorna kan monteras på upp till 50 meter höga stativ och därigenom bilda en testplats på 80 gånger 80 meter. Detta innebär att analyser kan göras utomhus på stora föremål i rörelse, till exempel gruvmaskiner, bilar och skogsfordon, likväl som på mindre föremål. Föremålen förses med reflektorer som de infraröda kamerorna fångar upp. Med hjälp av en avancerad mjukvara omvandlas sedan informationen till en tredimensionell bild.

– Hittills har vi till exempel bara kunnat gissa oss till hur ett däck beter sig vid markkontakt. Nu kan vi få facit och genom detta förbättra den interna designen i fordonet, förklarar Thomas Gustafsson.

Nya forskningsmöjligheter

Förhoppningen är att fältrobotiklabbet tack vare det storskaliga systemet, ska resultera i nya samarbeten med flera olika branscher och forskningsområden. Det kan handla om allt från fordon- och gruvindustri till robotikforskning och hälsovetenskap i form av fysioterapeutiska utmaningar.

Rörelsesystemet har finansierats med bidrag från Luleå tekniska universitets labbfond och Kempestiftelsen.