Professor Kalle Lyytinen är utsedd till hedersdoktor vid Umeå universitet

Kalle Lyytinen utsedd till hedersdoktor vid Umeå universitet

ProcessIT Innovations internationella utvärderare professor Kalle Lyytinen har utsetts till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Lyytinen är en internationellt ledande informatikforskare med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Han har bland annat studerat hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till innovativa designlösningar.

Se pressmeddelandet i sin helhet.