It- och regionminister Anna-Karin Hatt i samtal med Per Levén från ProcessIT Innovations om vikten av starka innovationssystem.

It- och regionminister i samtal om starka innovationssystem

När it- och regionminister Anna-Karin Hatt besöker Västerbotten och Norrbotten står ett möte med ProcessIT Innovations högt på listan. Nu vill ministern bland annat veta mer om vikten av starka innovationssystem.

Anna-Karin Hatt, it- och regionminister, träffade ett stort antal representanter från näringsliv och offentliga myndigheter när hon gästade Luleå för att få höra mer om regional tillväxt i Västerbotten och Norrbotten. Uppenbarligen gillade hon det hon fick höra för efter alla möten under dagen skriver hon på Twitter: ”Imponerad av den optimism och utvecklingskraft jag mött hos de representanter för Norr- och Västerbotten som jag träffat i Luleå idag!”

Per Levén, forskare vid Umeå universitet och ledare för ProcessIT Innovations, presenterade vid mötet i Kulturens hus i Luleå, för it- och regionminister Anna-Karin Hatt och ett fyrtiotal övriga representanter från olika offentliga myndigheter och regionala satsningar hur ProcessIT Innovations under loppet av fem år byggt upp en mycket stark regional innovationsmotor för it- och automationslösningar inom processindustrin.

En attraktiv miljö

— Vi har byggt en näringslivsdriven miljö som attraherar, det kommer hela tiden till nya aktörer, vi är duktiga på att leverera och vi har fått upp farten, summerar Per Levén, samtidigt som han ger exempel på hur ett stort antal kommersiella produkter och tjänster kommit fram ur verksamheten, hur nya teknikområden inom basindustrin utvecklats, hur nya starka forskningsområden inom de samarbetande universiteten etablerats och hur nya regionala tillväxtområden växt fram. Ett exempel är optisk mätteknik där upp mot 80 miljoner satsats.

— Vårt 2010 har varit vårt absolut starkaste år, betonar Per Levén, samtidigt som han för ministern och de övriga pekar på att de kommande åren ser ut att bli lika bra.

ProcessIT Innovations är ett samarbete inom norra Sverige mellan basindustrin, it-företag, universiteten i Umeå och Luleå, samt offentliga myndigheter. Syftet är att stärka basindustrin med genom att ta fram lösningar för de behov man har inom främst automationsområdet.

Vill få goda exempel

Mötet med it- och regionminister Anna-Karin Hatt sker i samband med en rundresa som ministern påbörjat till nio olika tillväxtregioner i Sverige. Syftet är att få höra om vilket genomslag EU:s strukturfonder ger på regional nivå, få goda exempel på satsningar som vuxit fram och utifrån det skapa en bild av vad det är som skapar regional tillväxt.

— Jag vill samla på mig en bank av goda exempel. Jag vill möta konkreta projekt som gett resultat i en region och som kanske kan stå som modell för andra, har Anna-Karin Hatt sagt inför mötet och hon verkar nu mycket nöjd med vad hon får höra om hur ProcessIT lyckats bli en viktig kugge för tillväxten i norra Sverige genom att utveckla olika it-lösningar.

Europeiskt samarbete

Som slutord tar Anna-Karin Hatt också fasta på den beskrivning som Per Levén ger av hur ProcessIT aktivt driver på samarbete inom Europa kring automationsfrågor för processindustrin.

—Internationell samverkan är oerhört viktig för att bygga gränslösa kluster som är helt nödvändiga. Det är ni duktiga på här, säger Anna-Karin Hatt, som replik på Per Levéns presentation.