Historiskt avtal mellan LTU och LKAB

Luleå tekniska universitet och LKAB stärker samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal inom utbildning, forskning och innovation. Syftet är att öka kvaliteten inom kompetensutveckling och livslångt lärande, forskning och innovation.

– Det här är det första strategiska samverkansavtal som Luleå tekniska universitet skriver med industrin, och innebär att vi i universitetsledningen samverkar direkt med LKAB:s koncernledning. Vi är mycket glada över detta och kommer att samarbeta inom bland annat studentrekrytering och forskning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Det här är oerhört viktigt. Kompetens bygger starka gruvbolag och stark konkurrenskraft. Det är väldigt viktigt för oss att ha ett nära och bra samarbete med Luleå tekniska universitet, som är Sveriges gruvuniversitet, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

Kontinuerlig dialog på ledningsnivå

LKAB och Luleå tekniska universitet kommer att föra en kontinuerlig dialog om utbildning, nya utbildningar eller förbättring av befintliga utbildningar. Det kan vara nya bland annat former för utbildning och livslångt lärande, möjlighet till mobilitet av anställda mellan parterna, studentsamarbeten och studentrekrytering.

Universitetsledning och koncernledning ska diskutera forskning och forskningssamverkan för en fortsatt utveckling av en hållbar gruva.  Samarbetet inom forskning och innovation gäller både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv.

Kompetensutveckling inom LKAB

Parterna ska även definiera behovet av kompetensutveckling inom LKAB och systematiskt verka för att hitta former för att på ett strukturerat sätt jobba med riktade insatser mot vidareutbildning av LKABs personal. Insatser inom kompetensutveckling och livslångt lärande kan ske på flera sätt, bland annat genom uppdragsutbildning för anställda inom LKAB som behöver förnya sin kunskap i och med digitaliseringens förändrade krav.