Helena Jerregård, Automation Region och SICS, Tomas Lagerberg, ABB Sverige, och Örjan Larsson, Blue Institute och tidigare ABB Sverige, deltog under ProcessIT-dagen 2013.

Framtida utmaningar i fokus under ProcessIT-dagen

När den årliga ProcessIT-dagen anordnades i Skellefteå den 13 mars stod automationsfrågor, industrins omvandling och tekniktrender i fokus.

Ett 70-tal deltagare från processindustrier, företag och leverantörer, universitet och organisationer, samlades i Skellefteå under ProcessIT-dagen 2013 för att knyta kontakter och få nya perspektiv på de stora förändringar som industrin står inför under de närmaste åren.

En stor del dagen ägnades åt industrins omvandling där den omfattande digitaliseringen skapar nya förutsättningar och spelregler för produktion och affärsprocesser.

Örjan Larsson, Senior Advisor vid Blue Institute och tidigare Senior Vice President för ABB Sverige höll en av huvudpresentationerna.

Örjan Larsson, Senior Advisor vid Blue Institute och tidigare Senior Vice President för ABB Sverige höll en av huvudpresentationerna.

Örjan Larsson, Senior Advisor vid Blue Institute och tidigare Senior Vice President för ABB Sverige, gav i sin presentation flera exempel på de utmaningar som processindustrin står inför och han betonade den viktiga roll som automationsbranschen spelar i den framtida utvecklingen.

– Det är bråttom, branschen behöver hitta nya affärsmodeller för att frigöra de produktivitetspotentialer som finns ute i industrin, samtidigt måste automationsbranschen satsa mer inom forskning och utveckling, menade Örjan Larsson.

Han lyfte även fram behovet av nya enkla och billiga robusta lösningar för optimering av processer och vikten av att attrahera nya kompetenser och talanger.

Tomas Lagerberg, forskningschef inom automation vid ABB, talade om hur teknik för industrin och för konsumentmarknaden närmar sig varandra. Kinect är inte bara en spelmaskin och nöjespryl, den kan också användas i industriella tillämpningar. Många av framtidens processoperatörer kommer att ha mycket erfarenhet av datorspel. Det är kunskaper som industrin också måste överväga hur de ska använda. Tomas Lagerberg pekar bland annat på gamification som en möjlighet inom industrin.

Kenneth Bodin, vd för Algoryx, talade om nya verktyg för simuleringar.

Kenneth Bodin, vd för Algoryx, talade om nya verktyg för simuleringar.

Kenneth Bodin, vd för Algoryx Simulations, berättade om de nya verktyg som håller på att tas fram som kan underlätta utvecklingsarbete för ingenjörer och konstruktörer. Det är verktyg där system för simuleringar har en stor betydelse, ett område som Bodin menar kommer att vara mycket betydande i framtiden, inte bara inom industrin utan även inom underhållningsbranschen.

Katrin Jonsson, forskare vid Umeå universitet, berättade om det nya plattformsprojekt som ska underlätta utvecklingsarbete mellan leverantörer och industrier.

Katrin Jonsson, forskare vid Umeå universitet, berättade om det nya plattformsprojekt som ska underlätta utvecklingsarbete mellan leverantörer och industrier.

Från Umeå universitet deltog Katrin Jonsson med en presentation om ett plattfomsprojekt inom ProcessIT Innovations som syftar till att öka innovationstakten och skapa nya tekniklösningar genom en plattform liknande App Store fast för leverantörer och industrin.

Maria Stålnacke, Ericsson, gav en inblick i Internet of Things.

Maria Stålnacke, Ericsson, gav en inblick i Internet of Things.

Marika Stålnacke från Ericsson gav en presentation över Internet of Things medan Erik Elmroth, Umeå universitet, berättade om den framstående forskning kring cloud computing och cloud control som bedrivs där.

Per Levén, närmast i bild, gav en överblick över ProcessIT Innovations samverkan med andra parter inom landet och internationellt. Här intresserat lyssnande tillsammans men Seved Lycksell, Skellefteå Kraft, Örjan Larsson, Blue Institute, och Marika Stålnacke, Ericsson.

Per Levén, närmast i bild, gav en överblick över ProcessIT Innovations samverkan med andra parter inom landet och internationellt. Här intresserat lyssnande tillsammans men Seved Lycksell, Skellefteå Kraft, Örjan Larsson, Blue Institute, och Marika Stålnacke, Ericsson.

Per Levén, ProcessIT Innovations, gav också en presentation inför det framtida arbetet med ProcessIT Innovations där man söker nya sätt för att klustra och samverka inom området. Det handlar om att forsätta aktiviteten i den nationella kraftsamlingen som skett med den nationella agendan kring automation för processindustrin. Det handlar också om att se utanför Sveriges gränser där bland annat satsningen Arrowhead blir en stor betydande spelare för den europeiska utvecklingen.

Arbetet med ProcessIT Academy går också vidare, berättade Per Levén. Här handlar det om att hitta smartare sätt för ProcessITs näringslivspartners att samarbeta med universitet för kompetensutveckling inom olika branscher.

Presentationer från dagen kommer att finnas tillängliga här senare.

Sara Olofsdotter, InfoTech Umeå vid Uminova Innovation, och Ingrid Westman, CodeMill, deltog under ProcessIT-dagen 2013.

Sara Olofsdotter, InfoTech Umeå vid Uminova Innovation, och Ingrid Westman, CodeMill, deltog under ProcessIT-dagen 2013.

Från Företagsutbildarna, som är samarbetspartner med ProcessIT Innovations kring kompetensfrågor, deltog Tomas Lind.

Från Företagsutbildarna, som är samarbetspartner med ProcessIT Innovations kring kompetensfrågor, deltog Tomas Lind.

Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, och Lars Atterhem, vd Biostream, har trevligt tillsammans under ProcessIT-dagen.

Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, och Lars Atterhem, vd Biostream, har trevligt tillsammans under ProcessIT-dagen.

Intresserade och glada deltagare lyssnar till presentationer.

Intresserade och glada deltagare lyssnar till presentationer.

Ulf Öhlund, Smurfit Kappa Kraftliner, under en av pauserna.

Ulf Öhlund, Smurfit Kappa Kraftliner, under en av pauserna.