Forskare med koppling till Process IT på IVA:s 100-lista

Med sin 100-lista över aktuell forskning vill Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i år särskilt synliggöra projekt med koppling till hållbarhet. Tre forskare med stark koppling till Process IT Innovations finns med på listan.

Med på den prestigefulla listan finns från Luleå tekniska universitet är det Jerker Delsing och George Nikolakopoulos, samt från Umeå universitet Patrik Eklund.

Länk till IVA:s 100-lista finns här. https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2020/

– Med IVA:s 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

2020 års lista, den andra i ordningen, synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Totalt finns 94 forskningsprojekt från 27 lärosäten med. Dessa är enligt IVA ”utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling”. Forskningen som kvalificerat sig för listan är tillämpbar inom något av områdena smart industri, resurs- och energieffektivitet, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster, affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

De tre forskarna med koppling till Process IT Innovations som finns på listan är:

Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet – Arrowhead Tools.

George Nikolakopoulos, Luleå tekniska universitet – Autonoma flyginspektioner av gruvgångar.

Patrik Eklund, Umeå universitet – Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion som tjänst.

100-listan är en del av IVA-projektet Research2Business, R2B, som syftar till att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

 – Forskarnas intresse för att vara med på årets 100-lista har varit stort, vilket är en bekräftelse på att det vi gör är efterfrågat och har betydelse, säger Malin Mohr, projektledare på IVA.