Företaget Agio ingår samarbete med AI-projekt

Företaget Agio är först ut som projektet AI DIH Norths samarbetsföretag med syfte att utveckla ett ramverk som stöder och guidar organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser.

Trots den växande mängden data, verktyg och insikter, utnyttjar beslutsfattare fortfarande inte helt kraften i nuvarande teknik för Business Intelligence (BI), Machine Learning (ML) och Artificiell intelligens (AI). För att göra detta krävs bland annat definierade riktlinjer och processer inom området.

Från data till effektivare beslutsfattande
Agio är ett konsultföretag som grundades 2003 inom affärsområdet datadrivna organisationer och digitalisering. De hjälper organisationer som offentliga myndigheter att implementera digitala lösningar för att utnyttja deras data för effektivare beslutsfattande. Ett nyckelproblem för dem och deras kunder är att bli datadriven i sina beslutsprocesser och att etablera en datadriven kultur. Istället för att fokusera på det faktiska beslutsfattandet tenderar organisationer att fokusera på teknik och att vara tekniskt drivna snarare än värde- och lösningsorienterade.

Utveckla ramverk för datadrivna beslutsprocesser
Syftet med forskningssamarbetet med Luleå tekniska universitets AI-projekt Applied AI DIH North är att utveckla ett ramverk som stöder och guidar organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser. Ett sådant ramverk hjälper konsulter att identifiera lämpliga analytiska lösningar för givna analys- och datavetenskapsproblem på ett effektivt sätt. Detta kommer att ske genom att bygga en prototyp som hjälper användare att identifiera denna typ av lösningar.

Förväntat resultat
Manne Berg, affärsområdesansvarig på Agio, hoppas att resultatet av forskningsprojektet kommer att stärka deras marknadsposition och värdeerbjudande.

Manne säger: ”Vi tror att samarbetet med Luleå tekniska universitet kommer att utveckla vårt partnerskap med nationella och globala it-företag och relationen med våra leverantörer. Dessutom kommer kompetensen bland konsultgruppen att förbättras och leda till högre kvalitet på våra leveranser. Det känns jätteroligt!”

Applied AI DIH North
Projektet Applied AI DIH North syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet pågå i tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

Läs mer på: http://www.aidih.se