Bjarne Bergquist, professor och ämnesföreträdare i kvalitetsteknik, Pär-Erik Martinsson, projektledare Process IT och Jonny Johansson, docent EISLAB, är alla delaktiga i projektet Disire. Fotograf: Linda Alfredsson

Fokus på projekten DISIRE och ePellet

De båda projekten DISIRE och ePellet vid Luleå tekniska universitet uppmärksammas av tidskriften Process Nordic (4/15).

Målet med DISIRE-projektet är att utveckla teknik för att följa råvarumaterialflöden med hjälp av inbäddade elektroniska sensorer vilket gör att det går att skapa mätvärden också från annars svårtillgängliga platser.

Att tagga upp material med sensorer kan vara ett effektivt verktyg för processtyrning och logistik samt för optimering av anläggningssystem. Målet är också att med tekniken kunna skapa mer energieffektiva processer och leda till högre produktkvalitet.

Inom DISIRE-projektet kommer man bland annat att följa de stora flöden av järnmalm-pellets från LKAB som skeppas vidare till exempelvis stålverk. Sensorerna i det fallet får då samma form som en pellets och via RFID-teknik kan taggen följas genom hela värdekedjan snarare än en enskild process.

DISIRE har fått sex miljoner euro i anslag från EU-satsningen SPIRE varav Luleå tekniska universitets del är 1,5 miljoner euro. Projektet koordineras av Luleå tekniska universitet under ledning av Pär-Erik Martinsson, ProcessIT Innovations, och George Nikolakopoulos.

Process Nordic skriver även om forskningsgruppen ePellet som leds av Jonny Johansson, Luleå tekniska universitet. Inom gruppen har forskarna tillverkat en pellet som ska rapportera inifrån LKAB:s transportsystem. Syftet är att förbättra processen med hjälp av ny insidesinformation.

Läs mer på Process Nordic:

Stor EU-satsning på integrerad processstyrning

Trojansk pellet förbättrar gruvprocessen inifrån