George Nikolakopoulos och Pär-Erik Martinsson är koordinatorer för DISIRE.

DISIRE-projekt får sex miljoner euro för att följa råvarumaterialflöden

Det europeiska DISIRE-projektet för att följa flöden av råvarumaterial har fått sex miljoner euro i anslag. Projektet leds av Luleå tekniska universitet med deltagare från Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Spanien och Israel.

Målet med DISIRE-projektet är att utveckla teknik för att följa råvarumaterialflöden med hjälp av inbäddade elektroniska sensorer vilket gör att det går att skapa mätvärden också från annars svårtillgängliga platser.

Att tagga upp material med sensorer kan vara ett effektivt verktyg för processtyrning och logistik samt för optimering av anläggningssystem. Målet är också att med tekniken kunna skapa mer energieffektiva processer och leda till högre produktkvalitet.

Inom DISIRE-projektet kommer man bland annat att följa de stora flöden av järnmalm-pellets från LKAB som skeppas vidare till exempelvis stålverk. Sensorerna i det fallet får då samma form som en pellets och via RFID-teknik kan taggen följas genom hela värdekedjan snarare än en enskild process.

DISIRE har fått sex miljoner euro i anslag från EU-satsningen SPIRE varav Luleå tekniska universitets del är 1,5 miljoner euro. Projektet koordineras av Luleå tekniska universitet under ledning av Pär-Erik Martinsson och George Nikolakopoulos.

ProcessIT Innovations har stöttat bildandet av projektet.