Mona Forsman är forskningsassistent vid UMIT Research Lab och deltar i ett ProcessIT-projekt.

Datorsimuleringar viktiga för industrin

Med datorsimuleringar håller forskarna koll på vad som händer när miljoner pelletskulor tumlar runt i en rulltrumma hos LKAB. Forskningsassistent Mona Forsman är med i arbetet som utvecklar industrins processer.

Envishet är en bra grundegenskap i livet. Det har hjälpt Mona Forsman att klara av Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet och Lidingöloppet, men också att hålla koll på tusentals pelletskulor i en datorsimulering.

‐ Det var nog mer på envishet än förmåga som jag klarade av utmaningen. Lidingöloppet gick jag andra halvan, men efteråt är det skönt att veta att man klarar av det, säger Mona Forsman och ser nöjd ut.

Mona Forsman är 33 år och arbetar som forskningsassistent vid UMIT Research Lab vid Umeå universitet med simuleringar av pelletstillverkning inne i en rulltrumma i gruvindustrin. I trumman ska råmalmen omvandlas till centimeterstora pelletskulor som sedan skeppas vidare till slutkunder för produktion av stålvaror.

Måste ner på små tidssteg

När verklighetens pelletskulor ska omvandlas till simuleringar som kan hanteras och beräknas av datorer kommer envisheten väl till pass.

‐ Det svåra är att man måste ner på så små tidssteg och att det är väldigt många partiklar som ska simuleras, berättar Mona Forsman.

Den verkliga rulltrumman är fyra meter i diameter och rymmer miljontals pellets som tumlar runt runt för att kulorna ska få rätt dimension och form. För att förbättra och optimera processen sätter forskarna vid UMIT Research Lab upp simuleringar av produktionen. Projektet sker i samarbete med LKAB och Algoryx Simulation och har finansiering från bland annat ProcessIT Innovations.

Pelletskulor i kedjereaktioner

Den simulering som Mona arbetar med består bara av en liten del av trumman, en skiva inte större än 15 centimeter, men den rymmer ändå 5 400 pelletskulor där varje partikel är en kropp i rörelse och måste behandlas unikt. När alla dessa partiklar tumlar runt och krockar med varandra uppstår ett närmast oöverskådligt antal kedjereaktioner som det krävs en väl fungerande simulering för att hålla reda på. Att ha en examen från teknisk fysik, som Mona har, är därför inte dumt i sammanhanget.

‐ Med simuleringen kan vi göra tester utan att störa produktionen. Dessutom går det att mäta till exempel tryckkrafter mellan kulor mitt i trumman ur simuleringen vilket inte är praktiskt möjligt i det verkliga systemet, säger Mona Forsman.

Utan att stoppa produktion

Fördelen med en simulering är stor. När man exempelvis vill bygga om trumman för att optimera processen kan simuleringen användas för att först pröva olika förutsättningar utan att produktionen behöver stoppas. Det kan då handla om att man vill testa olika vinklar och lutningar eller hur utlägget från trumman ska utformas för att ge pelletskulorna ett optimalt flöde ut till transportbandet.

Mona har arbetat under knappt ett år vid UMIT Research Lab och hennes tid där är snart slut. Nu ska hon gå vidare till en tjänst som doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Hon tar med sig kunskaperna i bildanalys men nu lämnar hon grus och pellets för att istället fokusera på skog och träd. De kommande åren ska hon ägna sig åt att utveckla metoder för att med laserscanning och fjärranalys beräkna antalet träd i skogsbestånd och med fjärranalys kunna avgöra vilken storlek det är på träden. Liksom simuleringarna inom gruvindustrin är det forskning som kan ha en direkt tillämpning på industri och näringsliv. Det ger en extra dimension åt arbetet, menar Mona Forsman.