Bra Europaranking för Process IT Innovations

Process IT Innovations rankas med en Bronze Label som europeiskt kluster.

Nyligen blev Process IT Innovations tilldelad ”Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence” av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) – ett första steg i Process ITs strävan att uppnå ESCAs högsta certifiering i ”Cluster Management Excellence” inom några år.

– Certifieringen är att jämföra med en CE-märkning i kvalitetsledning, en objektiv bedömning av organisationens välmående som ökar vår internationella konkurrenskraft . Vi tror att det kommer attrahera fler internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt till oss och regionen, säger Tobias Tovedal, projektledare för Process IT Innovations.