Ramin Karim, Luleå tekniska universitet, Mikael Walter, Boliden, och Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet deltog under Automationsdagarna.

Automationsdagar om optimering och e-underhåll

Optimering och e-underhåll stod på programmet när Instrumenttekniska Föreningen bjöd in till sina årliga Automationsdagar. ProcessIT Innovations deltog aktivt under konferensen.

Årets Automationsdagar arrangerade av Instrumenttekniska Föreningen fokuserade på instrumenterings- och automationsteknik inom process- och verkstadsindustrin. Ett av spåren under konferensen handlade om e-underhåll och hur internet och datorstyrda system kan användas för att förutse och förhindra oönskade avbrott i olika processer.

Flera av föredragshållarna som deltog finns med i samarbetet inom ProcessIT Innovations. Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet, och styrelsemedlem i ProcessIT Innovations deltog som moderator under delar av konferensen.

Ramin Karim, Luleå tekniska universitet, medverkar i flera projekt inom ProcessIT Innovations och han gav en presentation av forskningsläget kring e-underhåll och berättade om hur e-underhåll kan vara ett kraftfullt stöd för att förutse och förhindra stopp i processer. Att låta e-underhåll vara en del av en komponents hela livscykel ger förutsättningar för att minska kostnader som uppstår vid oplanerade avbrott.

Erfarenheter av e-underhållslösningar inom gruvindustrin bidrog Mikael Walter, Boliden, med. Han tryckte bland annat på operatörernas roll och hur deras arbetssituation kan förbättras om underhållssystemen integreras med operatörsmiljön. För att klara detta krävs att systemen är datorstyrda och här finns stort behov av utbyggda e-underhållslösningar.

Företaget Optimation finns också med i samarbetet inom ProcessIT Innovations och från dem deltog Stefan Rönnbäck med ett föredrag om optimering av ”enkla” reglerkretsar.

Stefan Rönnbäck, Optimation, deltog under Automationsdagarna med ett föredrag om optimering av enkla reglerkretsar.

Stefan Rönnbäck, Optimation, deltog under Automationsdagarna med ett föredrag om optimering av enkla reglerkretsar.

ITF, Instrumenttekniska Föreningen, är en ideell förening för personer med intresse av automationsfrågor inom industrin. Föreningen har funnits i mer än 50 år och har idag ca 1100 medlemmar.  Automationsdagarna har ett högt anseende inom branschen och för ProcessIT Innovations innebär konferensen möjlighet till viktigt erfarenhetsutbyte.