Helena Jerregård och Anders OE Johansson.

Anders OE Johansson programchef för mångmiljonsatsningen PiiA

Anders OE Johansson, tidigare CEO för ProcessIT Innovations, har utsetts till programchef för det nationella strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation, PiiA

Programmet Processindustriell IT och Automation, PiiA, som operativt arbetar från SICS Swedish ICT Västerås AB, representerar en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling och omfattar en budget från VINNOVA, industrin och Energimyndigheten för perioden 2014-2016 på över 220 miljoner kronor.

Anders OE Johansson kommer närmast från uppdraget som CEO för ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet, ett åtagande som avslutades vid årsskiftet. Ny chef vid ProcessIT är John Lindström, som berättats om i en tidigare nyhet på denna webb.

– I mitt uppdrag som CEO för ProcessIT Innovations var engagemanget naturligt när vi etablerade PiiA och det nationella samarbetet, säger Anders OE. Jag ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med dem under ledning av John Lindström, även om det nu är i min roll som programchef för PiiA.

Anders OE Johansson är civilingenjör från Luleå tekniska universitet. Efter sin trainee-tid arbetade han för ABB i fjorton år, bland annat som produktansvarig för utvecklingen av informationssystem för processindustrin. Han har dessutom arbetat för Ericsson, Frontec och Sigma, främst som ansvarig för utvecklingsprojekt och ledning av konsultgrupper.

– Vi är mycket glada över att Anders OE har accepterat uppdraget som programchef för PiiA, säger Helena Jerregård, vd för SICS Swedish ICT Västerås AB. Han tillför just den erfarenhet och nätverkskännedom som krävs för att bygga upp verksamheten.

Anders OE Johansson framhåller vikten av PiiA som en verkligt nationell satsning, då området är viktigt för företag över hela landet. Syftet med PiiA är att gynna tillväxt genom att stärka svensk processindustri inom teknikområdet samtidigt som deras leverantörer utvecklar sin innovationsförmåga. Detta ska uppnås genom att stärka samarbetet mellan de tre nyckelaktörerna –slutanvändare inom processindustrin, deras leverantörer samt akademin.

– Visionen är att Sio PiiA genom samverkan ska stärka de svenska företagens konkurrenskraft, kanske främst med betoning på de mindre företagen, säger Anders OE Johansson. Samarbetet mellan samtliga parter måste utvecklas för att attrahera framtidens talanger till området – det är genom detta som vi lägger grunden för Sveriges fortsatta industriella framtid.