Anders OE Johansson, till höger, avtackades för sin mångårig insats för ProcessIT Innovations. Till vänster Per Levén, CSO för ProcessIT och John Lindström, ny verksamhetsledare.

Anders OE Johansson avtackades för framgångsrika år med ProcessIT

Vid ProcessIT-dagen 2014 avtackades Anders OE Johansson för sitt mångåriga arbete som ledare för ProcessIT Innovations. Anders går nu vidare som programchef för det nationella strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation, PiiA.

Anders OE Johansson har varit en starkt bidragande del till de framgångar som ProcessIT Innovations haft under de tio år som satsningen drivits som en av VINNOVAs VINNVÄXT-vinnare, något som konstaterades när Anders avtackades vid ProcessIT-dagen 2014 av Per Levén, CSO för ProcessIT, och John Lindström, som blir ny verksamhetsledare.

Även ProcessIT Innovations ordförande, Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, instämmer i hyllningarna och skriver i : ”Anders OE Johansson har som verksamhetsledare för ProcessIT Innovations i hög grad varit delaktig i de framgångar som satsningen haft under de senaste tio åren”.

Programmet Processindustriell IT och Automation, PiiA, som Anders OE Johansson nu går vidare till, är ett av de fem starka nationella innovationsprogram som under 2013 tillsattes av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Satsningen är en av de starkaste inom svensk industri med en budget för PiiA på över 220 miljoner kronor för perioden 2014-2016.