Framtidstrenderna att ha koll på 2021

För att nå målen i Agenda 2030 och kraven i Parisavtalet krävs en kraftomställning inom industrin. Mycket har hänt de senaste åren och under 2021 kommer farten växlas upp ytterligare. Det menar några av Sveriges ledande forskare och näringslivsledare vid centrumbildningen ProcessIT Innovations som har insyn i många av de innovationsprojekt som kommer pågå inom svensk industri 2021.

 1. Förstärkt fokus på elektrifiering
  Regeringen har presenterat två satsningar som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering, den första handlade om elektrifiering av tunga fordon, fossilfritt flyg 2045 och fordonsstrategisk forskning och den senare om elektrifieringen av industrin och samhället i stort. I somras inleddes ett nytt samarbete för framtidens industri där ett av målen för samverkan är att etablera ett nationellt kompetenscenter i Skellefteå, med fokus på smart industriell produktion och nya lösningar med elektrifiering och batteriproduktion som grund. ”Elektrifieringen av samhället som vi nu ser början på är en större samhällsomställning än när förbränningsmotorn infördes i början av förra seklet och är i paritet med den industriella revolution som ägde rum i mitten av 1800-talet,” säger Pär Weihed, professor och prorektor vid Luleå tekniska universitet.

 2. Vätgas ska kick-starta Europa
  Vätgas från förnybara källor har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområde för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Det handlar om allt i från vätgasproduktion till lagring, logistikkedja, återvinning och nya användningsområden för vätgas. ”Omställningskraven i Parisavtalet tas på stort allvar inom industrin och vi ser att vätgas är en game changer. För att komma ifrån sin klimatbelastning och gå från fossilt bränsle till förnybart kommer fler börja titta mer på vätgas som en integrerad del av el och energisystemet,” säger Stefan Skarp, Affärsenhetschef | Vind AO Kraftsystem, Skellefteå Kraft och styrelseledamot i ProcessIT Innovations.

 3. AI når industrin på allvar
  AI har börjat få ett ordentligt fotfäste inom industrisektorn och öppnar upp för nya möjligheter. ”AI är ännu ett steg i utvecklingen av automatiserad industri och ett stöd att ytterligare effektivisera underhållet i fabrikerna. Exempelvis kommer vi framöver se fler inom industrin som använder sig av trådlösa sensorer på elmotorer. Sensorerna skickar trådlöst signaler till molnet och tolkar om motorn har någon defekt eller jobbar energiineffektivt. Här har man stora möjligheter att minska en del av elförbrukningen inom processindustrin. Då tekniken är trådlös finns också ekonomin att utrusta en mängd motorer på det här sättet, till skillnad om man hade behövt ansluta sensorer med kablage,” säger Anders Kyösti, teknisk chef på SCA Munksund och styrelseledamot i ProcessIT Innovations.

 4. EU-satsningen EDIH snabbar på digitaliseringen i privat och offentligt sektor
  Programmet för ett digitalt Europa är en del i EU-kommissionens kommande långtidsbudget och syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa. Inom ramen för programmet ska ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) etableras fr o m 2021 och framåt. ”Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och även inom offentlig sektor. Huvudfokus ligger på en ökad digitalisering i företag – framförallt de små och medelstora,” säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare på ProcessIT Innovations.

 5. System som talar med varann
  Längtan efter interoperabilitet, dvs förmågan hos olika system att kunna tala med varandra, är stor hos flera aktörer inom industrin. ”Idag slösar vi tid och pengar varje gång vi tar in en ingenjör för att bygga en översättning mellan två maskiner. Här är målet att maskinerna själva skall kunna göra nödvändig översättning med minimal inblandning av ingenjörer och människor. Det finns otroligt mycket att vinna på det i framtiden,” säger Jerker Delsing, styrelseledamot i ProcessIT Innovations och professor vid Luleå tekniska universitet. Han leder just nu mångmiljonprojektet Arrowhead Tools vars syfte är utveckling inom just interoperabilitet, bland annat.

 6. Noll fel vid tillverkning ska spara tid och resurser
  Zero Defect Manufacturing (ZDM) är ett begrepp som myntades under senare delen av 80-talet med avsikten att minimera defekterna i produktion under olika produktionsprocesser, något som skulle spara både tid och pengar. Det senaste året är begreppet åter på tapeten och den här gången har man draghjälp av de senaste årens framsteg inom IoT, interoperabilitet och digitala tvillingar. ”Tanken är att med hjälp av ZDM kommer energi- och materialåtgången minska i samband med att mindre felaktigheter tillverkas. Inga felaktiga produkter skall heller kunna skickas till kund och således blir konkurrenskraften och lönsamheten förbättrad tillsammans med hållbarheten och kundnöjdheten,” förklarar Petter Kyösti, projektledare på ProcessIT Innovations.

 7. Nya produkter när industrin går mot cirkularitet
  När industrin ställer om till cirkulära värdekedjor tas sådant som tidigare skulle räknas som avfall tillvara och får nya användningsområden. Restprodukter kan bli nya hållbara material, till exempel sågspån och fiberslam som ska kunna bli nedbrytbara bipoplastpåsar till bröd. ”Cirkularitet ställer helt nya krav på både affärsmodeller och medvetenheten gällande material. En verksamhet som har god kontroll på vilka material som går in i tillverkningen kan sälja sitt spillmaterial och svara för innehållets renhet. En högkvalitativ fraktionering av restprodukter kommer att kunna ge högre avkastning i framtiden och totalt sett sänka kostnaderna för råmaterialet,” säger Mats Johansson, senior advisor på Process IT Innovations.

 8. Stora möjligheter med digitala tvillingar
  En digital tvilling är en uppkopplad virtuell kopia av en verklig produkt, process eller infrastruktur. Tvillingen har egenskaper som gör att den kan beskriva den verkliga fysiska förlagan eller processen under olika betingelser och presentera resultatet på ett värdebaserat sätt för brukaren. Investeringar blir mer lönsamma, resursutnyttjandet blir effektivare och dyra produktionsstopp förhindras. ”Tekniken bakom digitala tvillingar är en otroligt spännande del av den digitala revolutionen. Vi jobbar hårt på flera fronter för att enkelt tillgängliggöra avancerade matematiska modeller för realtidsapplikationer,” säger Peter Lingman, teknikansvarig på Optimation.