Digitalisering banar väg för Zero Defect Manufacturing

Idén om ”noll fel vid tillverkning” – Zero Defect Manufacturing – kom redan på 80-talet men det är först nu som industrin har en chans att lyckas tack vare digitaliseringen. Det menar ProcessIT Innovations medarbetare Petter Kyösti som projektleder ZDM Industri 4.0 där bland annat SSAB, Gestamp, Volvo Cars och Scania medverkar i den projektansökan som skickades in den 19 november.

Zero Defect Manufacturing (ZDM) är ett begrepp som myntades under senare delen av 80-talet med avsikten att minimera defekterna i produktion under olika produktionsprocesser, något som skulle spara både tid och pengar. Det senaste året är begreppet åter på tapeten och den här gången har man draghjälp av de senaste årens framsteg inom IoT, interoperabilitet och Digitala tvillingar.

”Idén med ZDM var god när den kom men det är egentligen först nu som ZDM har stora möjligheter att lyckas. Detta tack vare teknologiutvecklingen och mognadsgraden inom digitalisering, automation, digitala tvillingar, interoperabilitet samt vision som nu på allvar börjat få fotfäste inom industrisektorn,” säger Petter KyöstiProcessIT Innovations.

Han menar att genom förbättrad tillgång till data och information så möjliggörs spårbarhet samt förbättringspotential hos olika produktionsprocesser.

”Vidare kommer energi- och materialåtgången minska då mindre felaktigheter tillverkas. Inga felaktiga produkter skall heller kunna skickas till kund. Således blir konkurrenskraften och lönsamheten förbättrad tillsammans med hållbarheten och kundnöjdheten,” förklarar Petter Kyösti.

Om projektet

Under 2020 har en förstudie pågått, ledd av ProcessIT Innovations och nu är ansökan inskickad till PiiA om att göra ett pilotprojekt under 2021 där bland andra Gestamp, Volvo Cars, Scania och SSAB deltar, men även IT-konsultbolag som Data Ductus.

Erik Lejon, projektledare på Gestamp menar att fordonsindustrin är extremt konkurrensutsatt och kräver kontinuerlig utveckling av produkter, erbjudanden och kvalitet för att förbli konkurrenskraftig och hållbart lönsam. Han ser därför stor nytta med projektet om det blir av.

”Tillvägagångssättet som kan utvecklas inom projektet har potentialen att öka konkurrenskraften, hållbarheten och produktkvaliteten. Det sker genom att kombinera och integrera kontinuerlig kvalitetsmätning med prediktivt underhåll och övervakning av processparametrar,” förklarar han.

”Vår förhoppning är att vi efter projektet har ökat vår kunskap och kapabilitet inom spårbarhet, mät- och analysteknik samt dataintegration. Dessutom tror vi att vi fått nya verktyg för att ytterligare förbättra produktionskapaciteten och kvaliteten på våra produkter.”

IT-bolaget Data Ductus är också med i ansökan. Tanken är att de tillsammans med industrin ska titta på möjligheterna för respektive bolag när det kommer till ZDM, med hjälp av AI samt avancerad laser- och kamerateknik.

”Då vi dagligen arbetar med att hantera stora mängder data, machine learning samt AI och utvecklar komplicerade algoritmer har vi möjlighet att ta fram nya system. Det är ett avancerat arbete, man får ta en liten bit i taget,” berättar AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef på Data Ductus och fortsätter:

”För vår del är det mycket värdefullt att få en djupare förståelse kring industriernas problem. Vi kan IT men vi är självklart inte lika duktiga på processer i processindustrin och ser fram emot att ta oss an de utmaningar som finns i produktionsflödet.

AnnaCarin Falkman nämner även att hållbarhetsperspektivet är av stort värde för Data Ductus.

”Genom att spåra fel och upptäcka dem tidigt i produktionsprocessen har man möjlighet att spara på både material och energi, något som känns väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv,” avslutar hon.

Ansökan skickades in den 19 november och svar från PiiA beräknas komma den 29 januari 2021.