Interoperabilitet på framfart

Längtan efter interoperabilitet – dvs förmågan hos olika system att kunna tala med varandra – är stor hos flera aktörer inom industrin. Så vilka är utmaningarna och vad innebär interoperabilitet för möjligheter? Vi har pratat med Process IT innovations styrelseledamot, professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet samt Erik Molin från Swedish Industrial Interoperability Association (SEIIA) för att få veta mer.

Att ha ett språk att samlas kring är viktigt, inte bara för människor utan även för digitala system och automatisering. Det säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet. Han har sedan 2019 ägnat sin tid åt att koordinera det treåriga miljardprojektet Arrowhead Tools, Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Han liknar interoperabilitet med hur människan idag kan översätta från sitt eget språk till engelska, tyska, kinesiska för att kunna kommunicera med andra.

”Precis som människor översätter mellan till exempel tyska, engelska, kinesiska så måste även maskiner måste kunna översätta mellan olika språk – här ofta kallade protokoll och datamodeller. Idag sitter man på tusentals olika ställen och använder olika protokoll samt utvecklar olika datamodeller som var och en behöver i sina maskiner, men som nästan alla är olika,” förklarar Jerker Delsing.

När sedan olika maskiner skall samarbeta i fabriker, kontor, städer och logistik med mera, behöver det alltså skapas en översättning mellan de inblandade protokollen och datamodellerna.

”Idag slösar vi tid och pengar varje gång vi tar in en ingenjör för att bygga en översättning mellan två maskiner. Här är målet att maskinerna själva skall kunna göra nödvändig översättning med minimal inblandning av ingenjörer och människor. Det finns otroligt mycket att vinna på det i framtiden,” fortsätter han.

Stora vinster för industrin

Swedish Industrial Interoperability Association (SEIIA) är en ekonomisk förening som grundades 2019 med syftet att samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet. Erik Molin, en av initiativtagarna till SEIIA, hoppas att fler företag släpper det manuella och börjat arbeta mer digitalt. Industrin är mycket trögare än till exempel IT-branschen vad det gäller att hitta nya metoder för effektivisering menar han:

”Vi behöver adoptera de lösningar och standarder som vår omvärld har jobbat med ganska länge. Det gäller att vi släpper det krampaktiga greppet om dokumenten. Telecom-industrin är bra exempel på där standardisering och interoperablitet skapat en enorm utveckling. Ibland får jag frågan om vi kanske borde vänta med interoperabilitet tills det är mer ”klart” men utveckling pågår ju hela tiden – det blir aldrig klart. Industrin behöver helt enkelt hoppa på tåget och acceptera det,” säger han.

Erik Molin, SEIIA

Erik Molin radar upp en rad olika fördelar med interoperabilitet som han menar kommer ha stor betydelse för industrin:

”De stora vinsterna gäller framförallt underhåll och logistik. Med effektivare felsökning så slipper vi lägga tid på att leta reservdelar. Förvaltningen av en anläggning effektiviseras också genom att ha data från start på ingående komponenter, samt att kunna jobba med strategiska frågor som ramavtal och ledtidsberäkningar på återanskaffning av komponenter som måste bytas ut. Dessutom möjliggör en interoperabel läsning redan vid processdesignen att de beslut och lösningar som man lägger in kan återanvändas och byggas vidare på, och med rätt funktionellt data på processen kan upphandlingen ske digitalt,” förklarar han.

Arrowhead Tools

Projektet Arrowhead Tools har en budget på 91 miljoner euro och 80 deltagande europeiska parter, 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna samt 28 universitet och forskningsinstitut. Projektet är nu inne på sitt andra år och Jerker Delsing är positiv till att intresset för interoperabilitet är så stort:

”Redan idag har vi börjat kunna göra vissa saker som gör ingenjörsjobbet smidigare. Men det kommer ta tid innan vi nått ända fram. Det viktiga nu är att alla är överens om problemet och det finns ett stort intresse från industrin att få ordning på det här. Förutom från bolagen som är med i Arrowhead Tools-projektet får jag frågor om framstegen från andra företag hela tiden,” berättar han.

Och det är tydligt att frågan är angelägen för många bolag; de medverkande företagen i Arrowhead Tools står till exempel själva för hälften av den totala budgeten på nära 1 miljard kronor. Enligt Jerker Delsing så har bolagen mycket att vinna på automatisk översättning mellan olika protocol och data modeller.

”Det handlar om möjligheten att spara pengar men också att minska sitt ekologiska fotavtryck. Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibel och säkra digitaliserings- och automatiseringslösningar med 20-50 procent. Detta kommer att göra Sverige och Europa mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men kan också minska energiförbrukning och miljöavtryck,” avslutar han.FAKTA

SEIIA: Den ekonomiska föreningen Swedish Industrial Interoperability Association (SEIIA) bildades 2019 som ett resultat av ett PiiA / Vinnova fiansierat projekt som gick under namnet LCDM. Syftet med SEIIA är att samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standards och metoder inom interoperablitet samt att genomföra aktiviteter för att informera, utbilda, inspirera, prova samt utveckla samarbeten inom och mellan industrin. Just nu drivs fortsättningen på LCDM Fas2 i fyra separata piloter. Besök www.seiia.se för mer information.

Arrowhead Tools: Arrowhead Tools har en budget på 91 miljoner euro och 80 deltagande europeiska parter, 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna samt 28 universitet och forskningsinstitut. Bland de deltagande företagen finns Bosch, Philips, ABB, Mondragon och Infineon. De medverkande svenska företagen är Volvo, Boliden, Lindbäcks Bygg, Lundqvist Trävaru, Podcomp, BnearIT, och EQUA.
Arrowhead Tools finansieras av de medverkande företagen och via ECSEL-JU (ett partnerskapsprogram inom EU:s Horizon 2020) samt deltagande länder. I Sverige sker detta via Vinnova. Luleå tekniska universitet ledde även det stora automationsprojektet Arrowhead, som avslutades 2017 och som tog fram konkreta lösningar för att bygga bort protokol interoperabilitet för framtidens automationssystem.