Workshop om framtidens kompetensförsörjningssystem

Välkommen till en workshop där vi tillsammans skapar framtidens kompetensförsörjningssystem inom processindustriell IT och automation!

Plats: Expectrum, Västerås Tid: 15 oktober, kl. 10.00 – 14.30

På uppdrag av svenska basindustrier och dess automationsföretag genomför projektet PiiA Academy en kartläggning av  dessa branschers kompetensförsörjning. En del i arbetet är workshops med industri- och automationsföretag för att sprida och validera de resultat vi får fram.

Därför bjuder vi nu in dig som antingen arbetar med kompetensförsörjning inom ditt företag, t.ex. personalvetare, utbildningssamordnare, avdelningschefer och/eller linjechefer, eller som på något sätt arbetar med automation inom industri, t.ex. ansvarig för automationsavdelningen, systemingenjörer, instrumentingenjörer eller andra styrsystemspecialister, till en workshop där vi tillsammans skapar framtiden!

Välkommen med din anmälan till Mikael Söderström, micke@informatik.umu.se, senast den 9/10!

Program 10.00-10.15: Inledning 10.15-11.00: PiiA Academy; resultat så här långt 11.00-12.00: Hur stämmer PiiA:s resultat med de  utmaningar ni har eller kan se hos era kunder? 12.00-13.00: Gemensam lunch 13.00-13.30: Så gör jag, Bernt Henriksen, Prevas 13.30-14.30: Framtiden, vad bör PiiA Academy fokusera på?