Workshop om cybersäkerhet

Workshop om cybersäkerhet

När sensorer, maskiner och operatörer sammankopplas i smarta industrier, hur skyddar du din verksamhet från cyberhot? Det var temat för workshoppen Cyber Security Forum for Industrial Systems (REMISS), arrangerad av ProcessIT och forskningsämnet informationsystem vid Luleå tekniska universitet.

Internet-of-Things (IoT)-paradigmet, eller åtminstone Intranet-of-Things, betraktas som en av de viktigaste drivkrafterna för Industry 4.0. Men breda tillämpningar av it-infrastruktur inom industrin resulterar inte sällan i dolda säkerhetsproblem. Säkerhetsaspekter som inte adresseras kan skapa potentiella hot och om de lyckas, leda till stora säkerhetsrisker.

– Du utsätter din verksamhet för stora risker om du saknar kunskap om informationssäkerhet. Om du utsätts för en cyberattack kan det leda till såväl uteblivna investeringar som stora kostnader. Troligen skadar dessutom säkerhetsproblem förtroendet hos leverantörer och kunder, säger Petter Kyösti, projektledare på ProcessIT.


Workshoppen var den första i en serie av cybersäkerhets-workshoppar. Syftet var att dels identifiera och hantera befintliga säkerhetsutmaningar i olika branscher i Norrbotten, och dels att skapa en allmän förståelse för cybersäkerhet.


– Om industrin ska utvecklas inom digitalisering och IoT krävs att system öppnas och data och information delas både internt och externt. Vi tror att informationssäkerhet kan vara en ”showstopper” för den här utvecklingen. Om det finns brister inom cybersäkerhet kan det innebära att branschen avstår från att göra investeringar som annars skulle vara klart rimliga, säger Ali Ismail Awad, biträdande professor informationssystem.