Vinnova finansierar datacenter i Luleå

Vinnova har beslutat att finansiera ett stort datacenter-projekt om 51 miljoner kronor i Luleå som syftar till en helhetssyn på automation och övervakning i datacenter.

Projektet vid SICS North Swedish ICT kommer att tillhandahålla vetenskapliga koncept och lösningar för ett helhetsgrepp över kontroll, styrning och orkestrering i de olika skikten i datacentret. Målet är att maximera datakraften per kilowatttimme.

Vinnova har beslutat att finansiera EU-projektet SENDATE-EXTEND som ingår i Celtic Plus-programmet i Eureka. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 50,7 miljoner kronor under tre år. Huvudparterna är Ericsson, ABB, KTH, Luleå tekniska universitet och SICS Swedish ICT. Andra viktiga samarbetspartners är Arctos labb, BnearIT, Eitech, Metria, Netrounds och Swegon. Vattenfall och Luleå kommun är även med och finansierar projektet.

Projektnamnet SENDATE-EXTEND är en akronym för Secure Networking for a Data Center Cloud in Europe – Extended Data Center Solutions. Syftet är att tillhandahålla vetenskapliga koncept och lösningar för helhetskontroll, hantering och orkestrering av infrastrukturen i datacenter. De bör baseras på en gemensam kunskap om status och prestanda för hela datacentret.

– I dagens datacenter pratar de separata styrsystemen inte med varandra och de olika DCIM system, som används för drift och underhåll, är inte integrerade. Detta är grundproblemet som vi ska lösa, säger Tor Björn Minde, VD för SICS North Swedish ICT.

– Vi strävar efter att bryta upp indelningen i olika teknik- och produktområden i datacentret. Det övergripande målet är att maximera datorkraften och minimera energiförbrukningen.

Utgångspunkten är att de separata processerna fortfarande ska utföras separat, men i en hierarkisk struktur. Den gemensamma policyhanteringen och de gemensamma prestationsmåtten kommer att spänna över alla delsystemen. En gemensam informationsarkitektur och databas över alla mätvärden gällande t ex miljö, energiåtgång och IT kommer att utformas och utvecklas i projektet.

Idéerna och koncepten kommer att testas och demonstreras i SICS ICE, SICS nyöppnade storskaliga datacenter-forskningsanläggning i Luleå.

– Tillgången till en fullskalig testmiljö kommer att vara nyckeln till framgångsrika resultat och att lösningarna snabbt kommer till användning i industrin, säger Peter Löfgren, på ABB Corporate Research, en av de viktigaste parterna i projektet.