Pär-Erik Martinsson, ProcessIT, Paula Wennberg,

Viktigt med genusperspektiv

Ett forskningsprojekt stärker sin kvalitet och förbättrar sitt resultat om man beaktar mångfalds- och genusperspektivet. Det slogs fast när CDT arrangerade utbildningsdagen Gender in EU-funded Research.

Utbildningsdagen genomfördes inom ramen för CDT:s Satin-projekt. Workshopledare var Katlijn Demuynck från Yellow window som i sin tur ger utbildningarna på EU-kommissionens uppdrag.

Maria Magdalena Holmgren är doktorand i ledarskap och innovationskapacitet vid Entreprenörskap och innovation, Center for inter-organizational innovation research, Ciir. Hon var en av deltagarna på workshopen.

– Genusperspektivet måste integreras i all forskning, annars blir den inte objektiv, säger Maria Magdalena Holmgren.  – Och jag vet av egen erfarenhet som projektledare att grupper blir mer dynamiska och resultaten får bättre kvalitet om både kvinnor och mäns erfarenheter tas tillvara.

En frånvarande genusdimension får konsekvenser, det bidrar till att såväl mäns som kvinnors möjligheter begränsas, menar Maria Magdalena Holmgren.

– Ta en sådan enkel sak som förebilder. Känner vi inte igen oss i schablonbilden av till exempel en innovatör eller entreprenör, såsom den framställs i forskningen eller media, är risken stor att vi väljer att göra något annat, säger Maria Magdalena Holmgren.

En bransch som av tradition är extremt homogen är processindustrin. För att öka kunskapen kring mångfalds- och genusfrågor har därför Process IT dragit i gång ett förändringsarbete.

– Många av våra projektfinansiärer ställer krav på att vi ska arbeta med de här frågorna, berättar Pär-Erik Martinsson, projektledare vid Process-IT.

– Det har vi nu tagit på allvar och försöker genom utbildning medvetandegöra vår organisation. På sikt hoppas vi att det leder till bättre projekt och bättre innovationer.

Både Maria Magdalena Holmgren och Pär-Martin Martinsson fick med sig konkreta verktyg från workshopen, verktyg som de fortsättningsvis kan använda inom sina respektive projekt.

– Det var dessutom värdefullt att se att vårt lokala mångfaldsarbete hade så många likheter med hur de tänker i Bryssel, säger Pär-Erik Martinsson.