”Vi är en drivande aktör och möjliggörare”

Nya affärer, arbetstillfällen och investeringar till regionen. Det är resultatet av ProcessIT – en innovationshub som samlar forskare, företag och leverantörer för att lösa basindustrins utmaningar inom digitalisering och automation.

Allt började när man insåg att det pågick många goda samarbeten mellan forskning och näringsliv, som mynnade ut i fina resultat – men sedan inte togs vidare. 

– Problemet var att man fick en lösning på ett papper, i form av ett exjobb eller en doktorsavhandling, som sedan hamnade på hyllan. Det fanns ingen som kunde ta tillvara på resultaten och kommersialisera dem till en produkt eller tjänst, säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetschef ProcessIT Innovations.

Det var starten till ProcessIT, ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, som stöttas av flera kommuner och företag. Syftet är att skapa konkreta affärsmässiga resultat från forskning, som i sin tur stärker industrin.

– ProcessIT bygger samverkan med näringslivet, inom vår nisch som är digitalisering och automation mot tung basindustri. Vi utgår från industrins behov och kopplar ihop dem med akademin.

Det blir på så vis en hävstångseffekt, där nytta skapas för alla ingående partners utifrån de akademiska resultaten.

– Universiteten får bra forskningsbara case, industrin får lösningar på sina problem, och leverantörer får en kundkontakt men också förhoppningsvis nya produkter och tjänster. Det är effekten av samverkan. Vi är en drivande aktör och möjliggörare, men det är våra kompetenta forskare och teknikintresserade företag som är grunden för framgången, säger Pär-Erik Martinsson.

I nätverket ingår 150 forskare och 250 samverkansparter. Boliden är ett av de bolag som varit med i ProcessIT sedan start, vilket har resulterat i ett stort antal projekt och initiativ genom åren. Det berättar Mikael Walter, avdelningschef för systemteknik vid Boliden:

– ProcessIT samlar företag med automationsinriktning och hjälper oss att mäkla ihop projekt med rätt partners och till rätt utlysning. Alla projekt är lyckade på ett eller annat sätt. Ibland på grund av att vi har lärt oss något, men flera projekt har också löpt vidare och blivit till saker som vi implementerat i våra anläggningar, och som våra partners förhoppningsvis kunnat sälja vidare, säger han.

Vilka tycker du är de främsta styrkorna med ProcessIT?

– Den lokala förankringen, med företag inom automationsfären både på leverantörs- och kundsidan, som ger möjlighet att mäkla ihop projekt som involverar flera potentiella kunder. Styrkan är att man har ett bredare kontaktnät än vad vi från Boliden har. Jag tycker det är viktigt att vi har en lokal nod här i Norrbotten och Västerbotten, som kan samla industrier och hjälpa oss här. Det finns ett flertal noder i landet, men ProcessIT är unika här i norra Sverige, säger Mikael Walter.

15 nya tjänster, 50 nya produkter och 400 nya prototyper – det är exempel på vad ProcessIT Innovations har genererat de senaste tre åren.

– Största nyttan är att vi utifrån de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi investerar i skapar nya produkter och tjänster tillsammans med industrin och leverantörer. Som når en internationell marknad och gör hela näringslivet i vår region mer konkurrenskraftig, säger Pär-Erik Martinsson och fortsätter:

– Vi har runt 70 miljoner kronor årligen i investerade projekt de senaste åren. Det här är pengar som vi tar hit till regionen. Så vi kan se ProcessIT som en investerare i regional utveckling, men också i teknisk utveckling. Pengarna skapar dels nytta i projekten, sen skapar projekten effekter i form av produkter och tjänster som företagen kan sälja.

Vad har du för medskick till de som är nyfikna på er?

– Hör av er, vi kommer gärna ut och träffar er! Goda idéer behöver inte enbart komma från industrin, de kan komma från leverantörer, forskare, industrin eller en offentlig aktör. Vi är nyfikna och lyssnar på alla goda idéer. Vi är ett nätverk och ett kluster, och där är alla välkomna!

Se några av ProcessIT Innovations projekt här!

Om ProcessIT Innovations

Är du:

…företagare eller entreprenör med ett problem som är för kostsamt för er själva att lösa eller som ni saknar kompetens för?

…företag med IT-kompetens som sitter på kunnig personal, innovationskraft och kompetens att lösa problem?

…forskare som brinner för innovation och har en idé du vill förverkliga men inte riktigt vet hur?

Kontakta ProcessIT Innovations!

Process IT Innovations är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Organisationen stöttas av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA samt Skellefteå Kraft.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Norr Media.