Kenth Johansson och Sara Lindahl från Adopticum.

Världsunikt mätsystem utvecklas i Skellefteå

Ett optiskt mätsystem som saknar motstycke i världen och kan effektivisera produktionen hos olika processindustrier kommer att utvecklas i norra Sverige.

– Hur många kubikmeter är det i en spånhög? Det är en av de frågor vi kommer att kunna ge ett svar på, och det är faktiskt en väldigt viktig fråga för bland annat massa- och pappersindustrin, säger Kenth Johansson, vd på Stiftelsen Adopticum.

Under tre år kommer Adopticum och DataPolarna i Skellefteå tillsammans med Boliden Rönnskär, Norra Timber Kåge såg, Smurfit Kappa i Piteå, Metsä Board Husum, SCA Obbola och Luleå Tekniska Universitet, att utveckla ett optiskt mätsystem som saknar motstycke i världen och som kommer att kunna effektivisera produktionen hos olika processindustrier.

Unikt system

Det handlar om ett helt unikt, nytt optiskt system som ligger i teknikens framkant. DataPolarna är det bolag som kommer att bli produktägare till detta och integrera det i övriga mjukvarulösningar man tillhandahåller.

Projektet ligger helt i linje med EU-kommissionens tankar, där man har identifierat optisk mätteknik som ett av fem teknikområden som har en central roll för innovation, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i Europas ekonomi. Man har även uppmanat europeisk industri till satsningar inom teknikområdet, för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft och ta tillvara de möjligheter som innovationer inom detta område kan erbjuda.

Marknad inom hela processindustrin

– Det känns extra kul och spännande att vi kommer att utveckla världsunik lösning här i Skellefteå. Det här projektet hade aldrig kommit igång om inte vi från Adopticums sida drivit på projektidén som vi uppmärksammade först hos Smurfit Kappa i Piteå men som efter dialog med andra parter visade sig ha en marknad också i övriga delar av processindustrin. Idag finns det inget liknande system för kontinuerlig inmätning av processindustrins råvarulager, säger Kenth Johansson.

Kenth berättar att man inom processindustrin idag i mycket stor utsträckning beräknar sina råvarulager med manuella metoder, exempelvis genom att mäta omkretsen av en spånhög och sedan göra en egen bedömning av höjden på högen.

– Detta ger inte tillräcklig noggrannhet, vilket i sin tur kan skapa problem, menar Kenth.

Projektet, som kallas DARO (Digitalisering av råvarulager med optisk mätteknik), kommer under tre år att drivas med Adopticum som projektledare. Projektet är finansierat via Vinnova och av de parter som ingår i projektkonsortiet. Målet är alltså att lösa ett behov inom processindustrin genom att utveckla en automatiserad, digital lösning för att mäta in stora råvaruvolymer av bulkvaror.

Stor potential

Potentialen för systemet är mycket stor, eftersom behovet av ett tillförlitligt mätsystem är tydligt inom många typer av processindustrier. Man har därför bildat ett konsortium tillsammans med Boliden Rönnskär, Norra Timber Kåge såg, Smurfit Kappa i Piteå, Metsä Board Husum samt SCA Obbola. I konsortiet ingår också förutom Adopticum, även Luleå Tekniska Universitet och DataPolarna. Sistnämnda DataPolarna, som redan idag levererar ett flertal olika system för massa-, sågverks-, gruv-, och transportindustrin, men även system för planering, lagerhantering och logistik, blir den framtida produktägaren av systemet när det är färdigutvecklat.

En tänkbar slutgiltig lösning kan komma att bygga på alltifrån laserscanners där så är lämpligt, till 3D-kameror placerade på exempelvis sågverkens truckar. Oavsett lösning kommer man att mycket enklare än tidigare kontinuerligt kunna rapportera in och följa råvarulagrens förändringar under året.

– Jag är helt övertygad om att vi med dessa högmotiverade partners från industrisidan, som har ett klart uttryckt behov av en effektiv framtidslösning och ett starkt team med spetskompetens skapat en stor potential för ett lyckat genomförande, avslutar Kenth Johansson, vd på Stiftelsen Adopticum.

Ytterligare information om DARO: Kenth Johansson, vd Adopticum  070-175 44 44  kenth.johansson@adopticum.se Anders Marklund, vd DataPolarna 070-371 20 90 anders.marklund@datapolarna.se