Professor Kalle Lyytinen stärker regionens forskning kring IT-management. På bilden tillsammans med professor Jonny Holmström, Umeå universitet.

Världsledande IT-forskare till regionen

Internationelle toppforskaren Kalle Lytinen rekryteras till nya CIIR, och kommer att förstärka IT-managementforskning i regionen.

Kalle Lyytinen har bland annat lett forskning kring radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri och kommer att ingå i den IT-managementgrupp som leds av professor Jonny Holmström vid Umeå universitet.   – Kalle Lyytinen blir en hörnsten i vårt nya centrum, Centre for Inter-organizational Innovation Research, CIIR. Hans expertis har betytt mycket för de resultat som IT-managementgruppen har presterat de senaste åren, han bidrar till att stärka CIIR på ett påtagligt sätt förklarar Jonny Holmström, professor vid institutionen för informatik. CIIR, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter. Centrumet är finansierat av Vinnova.

– CIIR har en viktig roll i de båda universitetens fördjupade ansträngningar att bli en motor för det regionala innovationssystemet. CIIR har en bred och djup kompetensprofil, genom att rekrytera Lyytinen lyfts det som redan är starkt ytterligare ett snäpp, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och styrelseledamot i ProcessIT Innovations.

IT-managementgruppen fokuserar på utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologi i verksamheter. Visionen är att bli Europaledande inom forskningsfältet samt att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskare, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka regionens innovationskraft, vilket ska kunna komma ProcessIT Innovations till del.