Världens snabbaste fibermätning

– Det är viktigt med samarbete, man kan inte göra allt i ett hus. Genom SCOPE har vi fått ett stort gemensamt engagemang kring exempelvis fibermätning, säger Öjvind Sundvall, utvecklingsansvarig vid Eurocon Analyzer.

Eurocon Analyzer är en av åtta aktörer som ingår i den samverkan pappers- och massaindustrin har inom ProcessIT-projektet SCOPE. Samarbetet inom SCOPE kommer att pågå i tre år fram till 2009. Därefter kommer en utvärdering att visa hur samverkan kan fortsätta.

Eurocon har en viktig uppgift i samarbetet. Utifrån en mångårig erfarenhet och bred kunskapsbas inom processindustrin erbjuder Eurocon Analyzer tjänster kring bland annat fibermätning. Känner man till flisens storlek och egenskaper kan massaprocessen styras på ett mer effektivt sätt. Därigenom kan man utnyttja råvaran mer effektivt. Men för att fortsätta utvecklas behöver man samarbeta med andra aktörer inom området, inte minst kring fortsatt tillämpad forskning.

Världens snabbaste fibermätning

– Vi kan idag erbjuda världens snabbaste fibermätning. Och vi vill fortsätta vara först och bäst. Men för att klara det måste forskningen ligga nära bruken, menar Öjvind Sundvall.

Inom SCOPE får man ett viktigt sammanhang för detta och genom det treåriga samarbetsavtal som parterna ingått med varandra finns stora förutsättningar för att behålla en framskjuten plats i teknikens framkant.

Mäter fiberegenskaper

Inom Eurocon Analyzer har man stor erfarenhet av att mäta fiberegenskaper som storlek, dimensioner, ljushet och avvattning. PulpEye analysatorn har blivit en stor succé där nya mäfunktioner kontinuerligt utvecklas för att möta marknadens behov. En bra analysator, som automatiskt utför noggranna mätningar med hög frekvens, är en nödvändighet för att övervaka och styra viktiga kvalitetsegenskaper i produktionslinjen. Detta ger mervärde både som lägre produktionskostnad och stabilare kvalitet.

– Målet är att kunna spara energi lättare och förbättra kvaliteten, berättar Öjvind Sundvall.