Helena Jerregård, Automation Region och SICS, Tomas Lagerberg, ABB Sverige, och Örjan Larsson, Blue Institute och tidigare ABB Sverige, deltog under ProcessIT-dagen 2013.

Välkommen till ProcessIT-dagen 2014

ProcessIT-dagen är den årliga mötesplatsen för alla intresserade av ProcessIT Innovations arbete. I år är datumet 12 mars i Piteå havsbad, med middag 11 mars för de som kommer tidigare.

ProcessIT-dagen samlar företag, forskare, finansiärer och andra aktörer för att informera om intressanta satsningar och initiativ inom automations- och processindustrin.

Dagen syftar till att knyta viktiga kontakter mellan olika aktörer, så som akademi, industri och andra intressenter för att samlas runt utmanande och nya projekt och aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation.

Se inbjudan i denna pdf.

Anmälan sker via denna länk.