Välkommen till ProcessIT-dagen 2012

ProcessIT-dagen den 14 mars samlar företag, forskare, finansiärer, m.fl. för att informera om intressanta satsningar och initiativ inom automations- och processindustrin.

Välkommen till ProcessIT-dagen onsdag den 14 mars 2012, 10:00 – 16:00, (registrering och kaffe från 09:00) Piteå havsbad, Piteå

ProcessIT-dagen samlar företag, forskare, finansiärer, m.fl. för att informera om intressanta satsningar och initiativ inom automations- och processindustrin. Dagen syftar också till att knyta viktiga kontakter mellan olika aktörer, så som akademi, industri och andra intressenter för att samlas runt utmanande och nya forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och aktiviteter.