Wolfgang Birk leder MESTA-projektet som nu avslutats och förs vidare till ett open source-projekt.

Utvecklar analysverktyg med open source-lösning

Ett prototyp för effektivare analys av komplexa processer inom processindustrin har tagits fram inom MeSTA-projektet. Med en open source-lösning går man nu vidare för att utveckla prototypen till ett färdigt verktyg.

ProcessITs MeSTA-projekt har framgångsrikt utarbetat en prototyp som stöd för analyser av komplexa processer som pågår inom en processindustri. När MeSTA-projektet nu avslutas kommer dess resultat att föras vidare till ett nytt Vinnova-stött projekt som syftar till att utveckla ett fungerande verktyg för utvecklingsingenjörer som arbetar med automationslösningar inom industrin.

– Det är ett viktigt bidrag vi fått som gör det möjligt att sjösätta ett open source-projekt vilket innebär att vem som helst skulle kunna ladda hem verktyget för att använda det och vidareutveckla det, förklarar Wolfgang Birk, forskare vid Luleå tekniska universitet och projektledare.

Förhoppningen är att många inom processindustrin ska börja använda verktyget, för även om det är utvecklat främst för pappersindustrin så betonar Wolfgang Birk att det absolut inte är begränsat till den branschen. Med open source-lösningen ser han nu fram mot att fler kan vara med och påverka verktygets framtida utformning.

– När fler kommer in från andra branscher så kan de se helt andra behov och vara med och forma hur programmet utvecklas vidare, säger Wolfgang Birk.

Wolfgang Birk berättar att den marknadsanalys som man gjort visar på att det nya programmet kan ge en stor ekonomisk vinst för både industrin och för de konsultbolag man jobbar med då arbetet blir mångdubbelt effektivare.

– Med programmet kan de använda samma beskrivningar utan krångel, det går väldigt mycket snabbare och man sparar in kostnader genom att man får en smidigare samverkan med konsultbolagen, säger Wolfgang Birk.

– Vi har nu en testad och klar prototyp som kan användas i industriellt sammanhang. Det som open source-projektet kan leda till är att vi får fram en färdig produkt.

Verktyget har inom MESTA-projektet testats på massa- och pappersfabrikerna Billerud och SCA Packaging Obbola tillsammans med konsultbolaget Optimation från Luleå, och har haft en omslutning på över nio miljoner kronor. Med det nya anslaget på knappt 250 000 kronor från Vinnova kan dessa partners nu gå vidare för att starta ett open source-projekt som en inledning till en produktifiering.  Målet är att en kommande produkt också ska kunna användas inom andra processindustrier. I samarbetet finns även SCOPE-konsortiet inom ProcessIT med som en referensgrupp.

Porjektet går formellt igång den 1 december 2011 med slutrapport i juli 2012.