Utmaningar inom processindustrin vid internationell konferens

Den 4-5 december genomfördes ITEA & Artemis Co-summit 2013 i Scandic Infra Business Center i Stockholm. Ett av spåren arrangerades av ProcessIT.EU under rubriken Emerging technologies meeting production industries grand challenges.

Detta var den sjätte upplagan av Co-summit som anordnades av ITEA – Eureka-klustret kring programvaruintensiva system och tjänster, och den gemensamma satsningen Artemis för inbäddade system.

Ett av de spår som kunde väljas under toppmötet handlade om utmaningar som processindustrin står inför. Rubriken för spåret var Emerging technologies meeting production industries grand challenges.

Moderator för workshopen var Anders OE Johansson och bland talarna fanns Anders Kyösti, SCA Packaging, Peter Lingman, Optimation, Roberto Uribeetxeberria, Mondragon corp, Kristian Sandström, ABB Corporate research, och Michael Paulweber, AVL Austria,

Här nedan återfinns de presentationer som hölls.

Program Co-Summit 2013

Production industries grand challenges. Anders Kyösti, SCA Packaging

The ProcessIT.EU roadmap. Peter Lingman, Optimation.

Management of critical Knowledge to support maintenance decision making. Roberto Uribeetxeberria, Mondragon corp.

Balancing of system security and production flexibility. Kristian Sandström, ABB Corporate research.

Arrowhead and Increased Information transparency between field devices and ERP. Michael Paulweber, AVL Austria.