Med utlysningen ska fler konkurrenskraftiga IT- och automationslösningar tas fram för processindustrin, hoppas programledare Anders OE Johansson.

Utlysning öppnar inom Processindustriell IT och Automation

Nu öppnar första utlysningen inom strategiska området Processindustriell IT och Automation. Konsortier av näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer kan söka mellan 300 000 kronor till fem miljoner kronor per projekt.

I slutet av januari öppnade den första utlysningen vad gäller forsknings- och innovationsprojekt inom Processindustriell IT och Automation, PiiA. Utlysningen riktar sig till konsortier av näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer och omfattar 0,3-5 miljoner kronor per projekt. Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 1 april 2014.

Processindustriell IT och Automation, PiiA, representerar ett strategiska innovationsområde (SIO) där flera svenska företag har världsledande positioner både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Målet är att Sverige år 2022 ska vara erkänt som världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området.

– Vi arbetar nu med att lansera utlysningen över landet för att presentera möjligheterna för presumtiva projektdeltagare, berättar Anders OE Johansson, programchef för SIO PiiA. På vår hemsida finns uppgifter om var och när vi genomför presentationer samt mer information om utlysningen som sådan.

Utlysningen inom SIO PiiA ska bidra dels till att fler konkurrenskraftiga IT- och automationslösningar tas fram för processindustrin, dels att de leverantörsföretag som utvecklar dessa lösningar kan expandera och stärka sin internationella konkurrensförmåga.

Den totala budgeten för utlysningen är 25 miljoner kronor, fördelat på ett antal större och mindre projekt. Fullständiga förutsättningar finns på VINNOVAs hemsida www.vinnova.se under fliken ”Ansöka och rapportera”. Sammanfattande information finns även på www.siopiia.se under ”Utlysning”.

– SIO PiiA ska ses som en resurs för dem som ansöker, inte ”bara” en informationskälla, säger Anders OE. Det gäller även för projekt som inte går vidare i utlysningar. Kontakta oss gärna för en avstämning så kan vi förutsättningslöst diskutera vilka sätt det finns att komma vidare. Läs mer om utlysningen hos Vinnova. Informationsmöten om utlysningen hålls på följande platser: Måndag 10 februari, 08.00 Luleå Science Park Se information och anmälan Torsdag 13 februari, 14.00  Vinnova, Stockholm, Se inbjudan Se anmälan Torsdag 13 februari, 10.00 Umeå Science Park, Umeå