Anders OE Johansson, programchef för Processindustriell IT och Automation, berättar i en webbutsändning från Vinnova om den nya utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet.

Utlysning för visionära förstudier

Ny utlysning öppnar för visionära förstudieprojekt inom processindustriell it och automation för framtida större projekt och andra strategiska aktiviteter.

Utlysningen är del av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation och Vinnovas verksamhet. I denna utlysning kan man söka förstudieprojekt med en längd på maximalt 6 månader, där den offentliga finansieringen uppgår till mellan 100 000 kr och 500 000 kr och där minst en akademisk och en industriell partner ingår. Sista ansökningsdatum är 22 september 2014.

Läs mer om utlysningen.

Se webbsändning om utlysningen (17 minuter in i filmen)

Förstudieprojekten ska vara av strategisk betydelse för dess projektparters (företag och forskargrupper) långsiktiga utveckling och framtida tillväxt och förväntas ha skapat förutsättningar till innovationer med stor potential.

Ett förstudieprojekt som söker finansiering kännetecknas av att vara: • Innovativt: studera ny kunskap, ny teknik, nya modeller, nya verktyg eller en ny tillämpning som skiljer sig betydligt mot redan idag på marknaden existerande lösningar eller utveckla nya konstellationer eller samarbeten. • Tillväxtdrivande: ha förutsättningar att indirekt bidra till tillväxt för företag och organisationer inom det strategiska innovationsområdet. • Tillämpningsorienterat: baserat på tillämpad forskning med innovationer i mycket tidiga utvecklingsfaser där tydliga kommersiella, tekniska och utvecklingsmässiga osäkerheter och risker återstår.

Utlysning handlar om att skapa aktiviteter och förutsättningar för innovationer som kan leda till en strategisk förnyelse av området Processindustriell IT och Automation.

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.