Stefan Pettersson från P&L Nordic höll i grundutbildning i massa- och pappersteknik i Örnsköldsvik.

Utbildade i massa- och pappersteknik

För att öka kunskapen om massa- och papperstillverkning anordnade ProcessIT via sitt branschprogram Scope en grundutbildning i massa- och pappersteknik den 29-30 november.

Till utbildningen  hade utöver de forskare som arbetar med förstudier och projekt inom Scope också samarbetspartners i form av SME och massa- och papperbruken inbjudits delta. 
Intresset var glädjande stort och hela 42 deltagare anmälde sig till utbildningen:
– 10 forskare
– 19 deltagare från massa- och pappersbruken
– 13 deltagare från små- och medelstora företag som är leverantörer till branschen

Deltagarna från skogsindustrin var personer som inte direkt arbetar inom produktionen utan med andra processer som underhåll eller administration och som har ett behov att få en bredare kunskap i ämnet.

Inspirerande och kunnig kursledare var  Stefan Pettersson från P&L Nordic AB. Stort tack till honom, MoRe Research som tillhandhöll kurslokaler samt alla engagerade deltagare!