Universitetet medlem i AI Sweden

Luleå tekniska universitet har blivit medlem i AI Sweden. Förhoppningen är att det nationella centrumet ska bidra till nya möjligheter och samverkansformer för universitetet. – Vi vill självklart skapa synlighet för det vi är bra på, allt från rymd och robotik till maskininlärning och drift och underhållsteknik, säger Pär-Erik Martinsson från Process IT Innovations, som är involverad i arbetet att bygga upp den nordligaste noden inom AI Sweden.

Syftet med AI Sweden är att påskynda användningen av artificiell intelligens och att öka den svenska konkurrenskraften inom området. AI Sweden består av cirka 80 parter fördelade på ett tiotal noder från Lund i söder till Luleå i norr. Bland parterna finns privata företag, myndigheter, lärosäten och forskningsinstitut och tillsammans driver de AI-relaterade projekt inom olika ämnesområden, till exempel hälso- och sjukvård, språk och klimatförändringar, och delar kunskap och kompetens.

– Det är användningen, inte utvecklingen, av ny teknik som skapar viktiga samhällsförändringar. Det arbete som AI Sweden gör för att snabba på användningen av olika typer av AI tekniker och lösningar är därför väldigt viktig. Den breda geografiska spridningen på noderna och det starka nätverk av partners som ingår i AI Sweden innebär att hela landet omfattas och att vi tillsammans stärker Sverige, kompetensmässigt såväl som konkurrensmässigt, säger rektor vid Luleå tekniska universitet Birgitta Bergvall-Kåreborn, som också är adjungerad ledamot i AI Swedens styrelse.  

Nätverk och samverkan

Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet, hoppas att medlemskapet i AI Sweden ska leda till fler nationella samarbeten.

– Historiskt har vi på Luleå tekniska universitet varit otroligt bra på att bygga projekt tillsammans med regionala och internationella parter. Genom AI Sweden hoppas vi kunna bli ännu bättre på det nationella partnerskapet, säger Pär-Erik Martinsson som också är involverad i arbetet att bygga upp den nordligaste noden inom AI Sweden.

– Vi vill självklart skapa synlighet för det vi är bra på, allt från rymd och robotik till maskininlärning och drift och underhållsteknik.

Även Marcus Liwicki, professor i maskininlärning, poängterar betydelsen av att universitetet nu får tillgång till AI Swedens omfattande nätverk.

– AI Sverige direktansluter oss med potentiella samarbetspartners inom industrin och allmänheten. Det tillför värdefulla kontakter till vårt redan breda nationella och internationella nätverk, säger Marcus Liwicki.